Help Print this page 

Document L:2012:355:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 355, 21. december 2012

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 21/12/2012
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2012.355.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 355

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

55. årgang
21. december 2012


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

2012/781/EU, Euratom

 

*

Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions ændringsbudget nr. 4 for regnskabsåret 2012

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top