Help Print this page 

Document L:2011:315:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 315, 29. november 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 29/11/2011
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1977-0634

doi:10.3000/19770634.L_2011.315.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 315

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
29. november 2011


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 1193/2011 af 18. november 2011 om oprettelse af et EU-register for handelsperioden, der starter den 1. januar 2013, og efterfølgende handelsperioder for EU's emissionshandelsordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/87/EF og Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 280/2004/EF og om ændring af Kommissionens forordning (EF) nr. 2216/2004 og (EU) nr. 920/2010 (1)

1

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top