Help Print this page 

Document L:2011:068:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 68, 15. marts 2011

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 15/03/2011
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2011.068.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 68

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

54. årgang
15. marts 2011


Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

Europa-Parlamentet

 

 

2011/125/EU, Euratom

 

*

Endelig vedtagelse af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2011

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

Indhold

 

I   Lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

BUDGETTER

 

 

Europa-Parlamentet

 

*

1

Medmindre andet er angivet, er beløbene i dette budgetdokument udtrykt i euro.Enhver af de indtægter, der er omhandlet i artikel 18, stk. 1, i finansforordningen, og som er opført under afsnit 5 og 6 i indtægtsoversigten, kan føre til, at der opføres supplerende bevillinger under de budgetposter, hvorover den oprindelige udgift, der har ført til den pågældende indtægt, blev afholdt.Tallene i rubrikken »gennemførelse« omfatter alle godkendte bevillinger, inkl. budgetbevillinger, ekstrabevillinger og øremærkede indtægter.

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top