Help Print this page 

Document L:2010:114:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, L 114, 07. maj 2010

Display all documents published in this Official Journal
Dates
  • Date of document: 07/05/2010
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
 

ISSN 1725-2520

doi:10.3000/17252520.L_2010.114.dan

Den Europæiske Unions

Tidende

L 114

European flag  

Dansk udgave

Retsforskrifter

53. årgang
7. maj 2010


Indhold

 

II   Ikke-lovgivningsmæssige retsakter

Side

 

 

FORORDNINGER

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 387/2010 af 6. maj 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1121/2009 om gennemførelsesbestemmelser til Rådets forordning (EF) nr. 73/2009 for så vidt angår kravet om et minimumsareal for overgangsbetalinger for frugt og grøntsager i Cypern og den generelle arealbetalingsordning for landbrugere i Polen og Slovakiet

1

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 388/2010 af 6. maj 2010 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 for så vidt angår det maksimale antal selskabsdyr af bestemte arter, der kan transporteres ikke-kommercielt (1)

3

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 389/2010 af 6. maj 2010 om ændring af forordning (EF) nr. 2104/2004 for så vidt angår forvaltning af fiskerflåder i visse franske regioner i den yderste periferi

5

 

*

Kommissionens forordning (EU) nr. 390/2010 af 6. maj 2010 om registrering af en betegnelse i registret over beskyttede oprindelsesbetegnelser og beskyttede geografiske betegnelser (Hopfen aus der Hallertau (BGB))

7

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 391/2010 af 6. maj 2010 om faste importværdier med henblik på fastsættelse af indgangsprisen for visse frugter og grøntsager

9

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 392/2010 af 6. maj 2010 om ikke at yde eksportrestitution for smør inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

11

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 393/2010 af 6. maj 2010 om ikke at yde eksportrestitution for skummetmælkspulver inden for rammerne af den løbende licitation, der blev åbnet ved forordning (EF) nr. 619/2008

12

 

 

Kommissionens forordning (EU) nr. 394/2010 af 6. maj 2010 om ændring af forordning (EU) nr. 374/2010 om fastsættelse af importtolden for korn gældende fra den 1. maj 2010

13

 


 

(1)   EØS-relevant tekst

DA

De akter, hvis titel er trykt med magre typer, er løbende retsakter inden for rammerne af landbrugspolitikken og har normalt en begrænset gyldighedsperiode.

Titlen på alle øvrige akter er trykt med fede typer efter en asterisk.

Top