Help Print this page 

Document C:2003:036:TOC

Title and reference
Den Europæiske Unions Tidende, C 36, 15. februar 2003

Display all documents published in this Official Journal
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
Dates
  • Date of document: 15/02/2003
Miscellaneous information
  • Author: Den Europæiske Union
  • Form: EU-Tidende
Text
Den Europæiske Unions
Tidende
ISSN 1725-2393

C 36
46. årgang
15. februar 2003
Dansk udgaveMeddelelser og oplysninger

InformationsnummerIndhold

Side
I Meddelelser
Kommissionen
2003/C 36/01Euroens vekselkurs 1
2003/C 36/02Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det Økonomiske og Sociale Udvalg, Regionsudvalget og Den Europæiske Centralbank — Indførelse af eurosedler og -mønter — et år senere 2
2003/C 36/03Meddelelse om indledning af en udløbs- og interimsundersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende importen af glyphosat med oprindelse i Folkerepublikken Kina 18
2003/C 36/04Godkendt statsstøtte inden for rammerne af bestemmelserne i artikel 87 og 88 i EF-traktaten — Tilfælde, mod hvilke Kommissionen ikke gør indsigelse 22
2003/C 36/05Indledning af procedure (Sag COMP/M.2947 — Verbund/Energie Allianz) (1) 24
2003/C 36/06Anmeldelse af en planlagt fusion (Sag COMP/M.3081 — Michelin/Viborg) (1) 25
2003/C 36/07Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2917 — Wendel-KKR/Legrand) (1) 26
2003/C 36/08Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3052 — ENI/Fortum Gas) (1) 26
2003/C 36/09Meddelelse om ikke at modsætte sig en anmeldt fusion (Sag COMP/M.2881 — Koninklijke BAM NBM/HBG) (1) 27
II Forberedende retsakter
......

III Oplysninger
Kommissionen
2003/C 36/10Indkaldelse af forslag til Asia Urbs iværksat af Europa-Kommissionen 28
2003/C 36/11Indkaldelse af forslag til Asia IT & C iværksat af Europa-Kommissionen 30

Berigtigelser
2003/C 36/12Berigtigelse til Revisionsrettens årsberetning for regnskabsåret 2000 — Beretning om aktiviteterne i forbindelse med det almindelige budget med institutionernes svar (EFT C 359 af 15.12.2001) 32
DA(1) EØS-relevant tekst
Top