Help Print this page 
Title and reference
Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě

Toto nařízení stanoví pravidla pro práva cestujících v autobusové a autokarové dopravě. Zahrnuje zákaz diskriminace cestujících, pokud jde o podmínky přepravy, kterou nabízejí dopravci cestujícím, práva cestujících v případě nehody, zákaz diskriminace osob se zdravotním postižením a osob se sníženou pohyblivostí a pomoc těmto osobám, práva cestujících v případech zrušení nebo zpoždění, minimální soubor informací, který má být cestujícím poskytnut, vyřizování stížností a obecná pravidla pro prosazování práva.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 181/2011 ze dne 16. února 2011 o právech cestujících v autobusové a autokarové dopravě

PŘEHLED

Kromě určitých výjimek se toto nařízení vztahuje na cestující v linkové dopravě * pro nespecifikované kategorie cestujících, pokud se jejich místo nástupu nebo místo výstupu nachází na území Evropské unie (EU) a pokud přepravní vzdálenost podle jízdního řádu činí 250 km nebo více. Některá ustanovení se vztahují na všechny přepravní služby, i na ty kratší. Ustanovení tohoto nařízení budou platit od 1. března 2013.

Nová práva platná při dálkové přepravě (tzn. více než 250 km) mimo jiné zahrnují:

 • odpovídající pomoc (lehké jídlo, jídlo a občerstvení a v případě nutnosti hotelové ubytování až na dva hotelové noclehy za celkovou cenu 80 EUR na noc, kromě případů špatných povětrnostních podmínek a velkých přírodních pohrom) v situacích, kdy dojde ke zrušení nebo zpoždění o více než 90 minut v případě cesty delší než tři hodiny;
 • záruka náhrady jízdného nebo přesměrování v situacích, kdy dojde k nadměrného příjmu rezervací nebo ke zrušení či zpoždění odhadovaného času odjezdu o více než 120 minut;
 • náhradu škody ve výši 50 % ceny jízdného při zpoždění odhadovaného času odjezdu o více než 120 minut, zrušení cesty a pokud dopravce nezajistí cestujícím přesměrování nebo náhradu jízdného;
 • informace, když dojde ke zrušení nebo ke zpoždění spoje linkové dopravy;
 • ochrana cestujících v případě úmrtí, zranění, ztráty či poškození v důsledku nehody, a to zejména s ohledem na okamžité praktické potřeby po nehodě (včetně až dvou hotelových noclehů za celkovou cenu 80 EUR na noc);
 • konkrétní bezplatná pomoc pro osoby se zdravotním postižením a osoby se sníženou pohyblivostí na terminálech i ve vozidle a v případě potřeby bezplatná přeprava doprovázejících osob.

Kromě toho se na veškerou dopravu (i pod 250 km) vztahují následující práva:

 • zákaz diskriminace založené přímo nebo nepřímo na státní příslušnosti, s ohledem na tarify a smluvní podmínky pro cestující;
 • nediskriminační zacházení s osobami se zdravotním postižením a osobami se sníženou pohyblivostí a také finanční odškodnění za ztrátu nebo poškození jejich vybavení umožňujícího pohyb v případě nehody;
 • minimální pravidla ohledně cestovních informací pro všechny cestující před cestou i v jejím průběhu a také obecné informace o jejich právech na terminálech a online; pokud je to možné, tyto informace by měly být na vyžádání k dispozici v přístupných formátech v zájmu osob se sníženou pohyblivostí;
 • mechanismus vyřizování stížností zavedený dopravci a dostupný všem cestujícím;
 • nezávislé vnitrostátní orgány v každé zemi EU s mandátem prosazovat toto nařízení a podle potřeby udělovat sankce.

Klíčové pojmy aktu

 • Linková doprava: přeprava cestujících autobusem nebo autokarem v určených intervalech a na určených trasách, přičemž cestující mohou nastupovat a vystupovat na předem určených zastávkách.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 181/2011

20. 3. 2011

Úř. věst. L 55, 28. 2. 2011

Poslední aktualizace: 28.04.2011

Top