Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Předpisy na ochranu prasat

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Předpisy na ochranu prasat

 

PŘEHLED DOKUMENTU:

Směrnice 2008/120/ES – minimální požadavky pro ochranu prasat

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Tato směrnice stanovuje minimální požadavky pro ochranu prasat ustájených pro odchov a výkrm, zejména pokud jde o jejich potřebu projevovat přirozené sociální chování a pravidla pro vykonávání bolestivých procedur, jako je kastrace a krácení ocasů.

KLÍČOVÉ BODY

 • Prasata mají být chována ve skupinách a jejich ustájení jim musí umožňovat:
  • přístup do prostoru, který je fyzicky a tepelně pohodlný, vybavený řádným odtokem a čistý, který umožňuje všem zvířatům současně polohu vleže,
  • bez omezení uléhat, odpočívat a vstávat,
  • vidět na jiná prasata (pokud dotčené zvíře nemá těsně před porodem),
  • trvalý přístup k dostatečnému množství materiálu, který jim umožňuje etologické aktivity, jako je sláma, seno, dřevo.
 • Hladiny hluku by měly být kontrolovány a prasata musí být chována ve světle alespoň po dobu osmi hodin denně.
 • Podlahy musí být hladké, avšak nikoliv kluzké, a každému zvířeti musí být poskytnuta minimální využitelná volná podlahová plocha v závislosti na jeho hmotnosti a celkovém počtu zvířat ve skupině. Betonové roštové podlahy musí splňovat určité minimální požadavky. Zvláštní pravidla se vztahují na dospělé plemenné samce a březí samice.
 • Prasata musí být krmena alespoň jednou denně a musí mít přístup ke krmivu ve stejnou dobu jako ostatní prasata ve skupině. Všechna prasata starší než dva týdny musí mít trvalý přístup k dostatečnému množství čerstvé vody.
 • Musí se přijmout opatření minimalizující agresi ve skupinách a opatření bránící vzájemným střetům, které vybočují z běžného chování. Prasata by měla mít dostatek možností uniknout nebo se ukrýt před jinými prasaty.
 • Březí samice musí být v případě potřeby ošetřeny proti parazitům, musí dostávat krmivo s vysokým obsahem vlákniny a energeticky vydatné krmivo a vhodnou podestýlku. Pro usnadnění porodu musí být k dispozici dostatečná volná plocha se zábranami na ochranu selat a dostatečným prostorem, kde by selata mohla bez obtíží sát. Selata zůstávají u matky nejméně 28 dnů, ledaže by to mohlo nepříznivě ovlivnit jejich zdravotní stav nebo dobré životní podmínky.
 • Jsou zakázány chirurgické zákroky, které nejsou nezbytné, kromě:
  • snižování špičáků za určitých podmínek,
  • zkracování kančích klů pro prevenci poranění ostatních zvířat nebo z bezpečnostních důvodů,
  • krácení části ocasu v případě prokázaného chování, jako je okusování ocasů,
  • kastrace kanců prostředky, které nezpůsobují natržení tkáně,
  • zavedení kroužku do rypáku v případech, kdy jsou zvířata chována ve výběhu a ve shodě s vnitrostátními právními předpisy.
 • Všechny tyto postupy musí provádět veterinář nebo školená a zkušená osoba vhodnými prostředky a za vhodných hygienických podmínek. Nemocná nebo poraněná prasata musí být umístěna v samostatných kotcích.
 • Země Evropské unie (EU) musí každoročně provádět inspekce ve statisticky reprezentativním vzorku různých systémů odchovu. Evropská komise může spolupracovat při provádění kontrol na místě.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Kodifikované znění (směrnice 2008/120/ES) je novým aktem obsahujícím původní akt (směrnici 91/630/EHS) a jeho postupné změny. Používá se od 10. března 2009. Země EU musely provést směrnici 91/630/EHS do vnitrostátního práva do 1. ledna 1994.

KONTEXT

Více informací najdete zde:

HLAVNÍ DOKUMENT

Směrnice Rady 2008/120/ES ze dne 18. prosince 2008, kterou se stanoví minimální požadavky pro ochranu prasat (kodifikované znění) (Úř. věst. L 47, 18.2.2009, s. 5–13)

Postupné změny směrnice (ES) č. 2008/120/ES byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze dokumentární hodnotu.

Poslední aktualizace 30.01.2017

Top