Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné potravinářské přídatné látky pro lepší ochranu spotřebitele

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Bezpečné potravinářské přídatné látky pro lepší ochranu spotřebitele

PŘEHLED DOKUMENTU:

Nařízení (ES) č. 1333/2008 – potravinářské přídatné látky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Nahrazuje předcházející právní předpisy EU tím, že všechny typy potravinářských přídatných látek* slučuje do jednoho právního aktu.

Přináší seznam:

schválených položek,

podmínek pro jejich používání a označování.

Zjednodušuje postup jejich schvalování.

KLÍČOVÉ BODY

Při výrobě potravin při splnění konkrétních podmínek mohou být prodávány a používány pouze potravinářské přídatné látky, které EU schválila.

Aby se potravinářská přídatná látka mohla zařadit na seznam látek schválených EU, nesmí její použití představovat žádné zdravotní riziko a nesmí spotřebitele uvádět v omyl. Pro její použití také musí existovat odůvodněná potřeba, které nelze dosáhnout jinými prostředky.

Potravinářská přídatná látka musí poskytovat výhody a přínos pro spotřebitele. Patří k nim:

zachování výživové jakosti potraviny

pomoc při výrobě, zpracování, přípravě, úpravě, balení, dopravě nebo skladování potravin

uspokojení zvláštních výživových požadavků.

Zvláštní podmínky platí pro sladidla nebo barviva.

Používané množství potravinářských přídatných látek se stanoví na nejnižší množství nezbytné k dosažení požadovaného účinku. Tato hodnota zohlední přijatelný denní příjem a potřeby zvláštních skupin spotřebitelů.

Potravinářské přídatné látky se nesmějí používat v nezpracovaných potravinách nebo ve výživě pro kojence a malé děti, není-li jejich používání výslovně stanoveno.

Potravinářské přídatné látky bez ohledu na to, zda jsou určeny k prodeji konečnému spotřebiteli, musí splňovat jasné požadavky na označování, jako je uvedení názvu a/nebo čísla označení E (například žluť SY nese označení E 110).

Toto nařízení se nevztahuje na následující látky, pokud se nepoužívají:

jako činidla, tj. látky záměrně používané při zpracování surovin

jako látky používané k ochraně rostlin a produktů rostlinného původu

jako látky přidávané do potravin jako živiny nebo

k úpravě vody.

KONTEXT

Většina hodnocení potravinářských přídatných látek byla provedena v 80. a 90. letech minulého století. Nyní jsou tyto látky přehodnocovány a tento postup by měl být dokončen do roku 2020. To může vést k tomu, že Evropská komise navrhne změny současných podmínek pro používání nebo odstranění některých látek ze seznamu schválených látek.

KLÍČOVÉ POJMY

* Potravinářské přídatné látky: látky, které se používají v potravinách z různých důvodů, například ke slazení či barvení nebo k prodloužení jejich trvanlivosti. Jejich použití podléhá právním předpisům EU, aby se zajistila vysoká úroveň ochrany zdraví a spotřebitele.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 ze dne 16. prosince 2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 354, 31.12.2008, s. 16–33)

Postupné změny v přílohách nařízení (ES) č. 1333/2008 byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 257/2010 ze dne 25. března 2010, kterým se stanoví program pro přehodnocení schválených potravinářských přídatných látek v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 o potravinářských přídatných látkách (Úř. věst. L 80 ze dne 26.3.2010, s. 19–27).

Nařízení Komise (EU) č. 231/2012 ze dne 9. března 2012, kterým se stanoví specifikace pro potravinářské přídatné látky uvedené v přílohách II a III nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1333/2008 (Úř. věst. L 83, 22.3.2012, s. 1–295). Viz konsolidované znění.

Poslední aktualizace 12.11.2015

Top