Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Strategie spolupráce s Čínou (2007–2013)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Strategie spolupráce s Čínou (2007–2013)

Evropská unie má ekonomický a politický zájem na zachování udržitelného rozvoje Číny. Proto spolupráce mezi partnery bere v úvahu situaci země jakožto hlavního aktéra světového obchodu a globálních investičních toků, spotřebitele přírodních zdrojů a přispěvatele ke klimatické změně, ale také potřeby Číny z hlediska sociálního rozvoje.

AKT

Evropská komise – Strategický dokument 2007–2013 Čína (EN)

PŘEHLED

Vztahy Evropské unie (EU) s Čínou se vyvinuly směrem ke strategickému partnerství. Tyto vztahy spolupráce, které se rozvinuly na základě dohody o hospodářské a obchodní spolupráci, nyní díky zavedení posíleného partnerství pokrývají celou řadu oblastí.

Tento program spolupráce je základním prvkem tohoto vztahu.

Politický dialog

Partneři budou pokračovat v prohlubování vzájemných vztahů prostřednictvím pravidelného politického dialogu, zejména v oblastech:

  • změny klimatu a energetiky;
  • legální a nelegální migrace;
  • lidských práv;
  • obchodu se zbožím a službami a přístupu na trhy;
  • evropského zbrojního embarga;
  • zahraniční politické spolupráce a bezpečnosti, zejména pokud jde o prevenci konfliktů a boj proti zbraním hromadného ničení;
  • spravedlnosti, svobody, bezpečnosti zaměřené na boj proti terorismu, organizovanému zločinu, obchodování s lidmi, drogám, obchodování s malými a lehkými zbraněmi.

Politický dialog je také rámcem pro jednání o uzavření dohody o partnerství a spolupráci.

Priority spolupráce

V oblasti obchodu partnerství podporuje liberalizaci obchodu a závazky Číny v souladu s pravidly Světové obchodní organizace (WTO). Význam Číny ve světovém obchodu je takový, že země musí prokázat schopnost respektovat spravedlivé a korektní podmínky hospodářské soutěže. Stejně tak EU podporuje restrukturalizaci odvětví finančních služeb s ohledem na zvýšení obchodu se službami.

Spolupráce v oblasti civilního letectví musí přispět ke zlepšení bezpečnosti letectví s ohledem na rychlý rozvoj leteckého trhu a místo tranzitní platformy, kterým je země v Asii. Jsou zavedena opatření regulační technické pomoci, stejně jako výzkumné projekty, včetně projektů na vývoj ekologické dopravy.

Číně se musí podařit snížit negativní sociální dopad ekonomických reforem, aby zvýšila svou sociální a územní soudržnost. Toto úsilí se musí projevit v politikách na regionální úrovni a v politikách týkajících se zaměstnanosti a důstojné práce, sociálního zabezpečení a zdraví. Tak budou moci partneři přistoupit k výměně zkušeností v konkrétních oblastech, jako je trh práce, sociální vyloučení a důchody.

Stejně tak se musí zvýšit spolupráce v oblasti vzdělání a odborné přípravy, kvůli rozvoji výměnných programů pro studenty a odborné pracovníky, zejména ve vědecké oblasti.

Konečně partneři musí spojit své úsilí v boji proti změně klimatu, v rozvoji ekonomických a právních nástrojů ochrany životního prostředí a v udržitelném hospodaření s vodními zdroji a zdroji energie.

Poslední aktualizace: 12.07.2011

Top