Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropské oddělení zahraničního působení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropské oddělení zahraničního působení

Evropské oddělení zahraničního působení (EOZP) podporuje Evropskou unii (EU) v jejích vztazích se zbytkem světa. V návaznosti na institucionální reformy Lisabonské smlouvy Evropská unie disponuje rozšířenou způsobilostí k zahraniční činnosti, která je souvislejší a méně koordinovaná.

AKT

Rozhodnutí Rady 2010/427/EU z 26. července 2010, ustanovující organizaci a fungování evropského oddělení zahraničního působení

PŘEHLED

Evropské oddělení zahraničního působení (EOZP) je orgánem ustanoveným Lisabonskou smlouvou zejména k tomu, aby uskutečňoval zahraniční politiku Evropské unie (EU).

EOZP je podřízeno vyšší autoritě reprezentující Unii ohledně zahraničních záležitostí a politiky bezpečnosti. Asistuje ve výkonu jejích funkcí, týkajících se:

  • řízení a vytváření zahraniční politiky a veřejné bezpečnosti (ZPVB) Evropské unie, zde zahrnuté do politiky bezpečnosti a společné obrany (PBSO);
  • předsednictví Evropského oddělení pro zahraniční věci;
  • vicepředsednictví Komise v oblasti zahraničních vztahů.

EOZP stejně tak asistuje generálnímu sekretariátu Rady, Komisi diplomatickým pobočkám členských států, aby zajistila koherenci externí evropské činnosti.

Nakonec EOZP podporuje Komisi během vypracování a aplikování finančních programů a nástrojů externí činnosti EU.

Centrální administrativa

Sídlo EOZP se nachází v Bruselu. Je spravováno generálním výkonným tajemníkem, který svou funkci vykonává pod vyšší autoritou Unie pro zahraniční věci a politiku bezpečnosti.

Centrální administrativa EOZP je organizována dle obecných předpisů věnovaných:

  • oblastem tématických a zeměpisných činností, zahrnujících všechny země a všechny regiony světa;
  • administrativní správa, bezpečnost komunikačních a informačních systémů, správa rozpočtu a lidských zdrojů;
  • řešení krizových situací a plánování, štáb EU a centrum situace EU (Sitcen) pro řízení PESC.

Síť delegací

EOZP je rovnoměrně složeno z delegací, z nečlenských zemí EU a z různých mezinárodních organizací. Každá z nich je řízena vedoucím delegace, který je dále podřízený autoritě vyšší reprezentativy a EOZP. Vedoucí delegace reprezentuje EU v dané zemi.

Delegace spolupracují a vyměňují si informace s diplomatickými orgány členských států EU.

Generální výkonný tajemník EOZP je pověřen finanční a administrativní evaluací každé delegace.

See also

  • Internetová stránka Evropské oddělení pro zahraniční věci (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 18.10.2010

Top