Help Print this page 
Title and reference
EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost

Komise předkládá pokyny k posílení vztahů spolupráce mezi Evropskou unií (EU) a Čínou. Toto sdělení formuluje různá doporučení ohledně cesty k demokracii, udržitelného rozvoje, obchodu, cel a mezinárodní spolupráce, směřujících k prohloubení vzájemného partnerství.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze dne 24. října 2006 s názvem „EU – Čína: užší partnerství, rostoucí odpovědnost“ (KOM(2006) 631 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku)

PŘEHLED

Evropská unie (EU) podporuje udržitelný rozvoj v Číně posílením vzájemného partnerství pro politické, hospodářské a sociální reformy. Silný hospodářský růst Číny sice podpořil stabilitu a snížení chudoby, ale země stále čelí značným problémům.

S ohledem na tuto skutečnost se oba partneři rozhodli pro přezkum dohody o obchodu a spolupráci, aby jejich partnerství získalo globálnější charakter a pokrývalo veškeré vzájemné vztahy.

Proto Komise předkládá priority partnerské spolupráce, které zohledňují společné zájmy a vývoj vzájemných vztahů.

Podpora politických změn

EU a Čína vedou pravidelný politický dialog o lidských právech, ochraně menšin a posílení právního státu. V této oblasti partneři musí:

 • orientovat své cíle na získání konkrétních výsledků;
 • monitorovat své činnosti;
 • koordinovat své činnosti s bilaterálními rozhovory, které se vedou mezi Čínou a členskými státy EU.

Podporovat energetickou účinnost a chránit životní prostředí

Čína a EU patří k hlavním aktérům na světovém trhu s energiemi. Jejich spolupráce je vedena v kontextu zvýšení poptávky po energii. Jejím cílem je zejména:

 • zlepšit transparentnost a právní prostředí odvětví energetiky;
 • sdílet techniky a informace pro účinné řízení zdrojů a rozvoj obnovitelných zdrojů energie;
 • podporovat investice a otevřenost veřejných zakázek;
 • podporovat používání mezinárodních norem.

Na základě společné deklarace (EN) (FR) z roku 2005 pomáhá EU Číně v oblasti prevence znečištění, ochrany biologické rozmanitosti, boje proti odlesňování, udržitelného rybolovu, vodních zdrojů a surovin.

Tato deklarace také otevírá cestu k užší spolupráci v oblasti boje proti změně klimatu, zejména s ohledem na požadavky Kjótského protokolu.

Vyvážit hospodářský a sociální rozvoj

EU navrhuje rozšířit politický dialog na standardy důstojné práce, zdraví a stárnutí obyvatel.

Čína také musí reformovat svůj model růstu, aby podpořila sociální začlenění a zvýšení kupní síly obyvatelstva. Partneři spolupracují na definici a provádění vyvážených měnových a finančních politik.

Zlepšit obchodní a hospodářské vztahy

EU je největším obchodním partnerem Číny. Vývoz do EU totiž představuje 19 % čínského zahraničního obchodu. Navíc expandující čínský trh představuje významné odbytiště pro evropské podniky.

S ohledem na závazky vyplývající ze Světové obchodní organizace (WTO) (EN) (ES) (FR) musí partneři zejména:

 • podporovat otevřenost čínských trhů vůči investicím a vývozu;
 • stanovit spravedlivé předpisy v oblasti obchodního práva, zejména na ochranu práv duševního vlastnictví a dodržování standardů důstojné práce;
 • řešit obchodní spory dialogem nebo prostřednictvím mechanismů obchodní ochrany a systému WTO pro řešení sporů.

Posílit spolupráci mezi odvětvími

Konkrétnější spolupráce je nezbytná v těchto oblastech:

 • technologické a vědecké spolupráce, včetně účasti vědců na výzkumných programech a projektech druhého z partnerů;
 • imigrace, pro vytvoření právního rámce na podporu mezilidských vazeb a readmisních dohod, ale také, pokud jde o boj proti organizovanému zločinu a terorismu;
 • kulturní výměny podporující vztahy občanské společnosti na obou stranách;
 • vzdělávání prostřednictvím programů na výměnu studentů a interakcí mezi vysokými školami.

Podporovat bezpečnost a mezinárodní spolupráci

EU a Čína mají společný zájem vést strukturovaný dialog o míru a bezpečnosti v některých částech světa, zejména ve východní Asii, kde je Čína klíčovým aktérem. EU také podporuje dialog mezi Čínou a Tchaj-wanem pro zachování stability v této oblasti.

Spolupráce se také zaměřuje na transparentnost v oblasti vojenských výdajů, nešíření jaderných zbraní a postupné zrušení evropského zbrojního embarga.

Partneři také chtějí postupovat ve shodě při provádění činností mezinárodní rozvojové pomoci, zejména pro udržitelný rozvoj, mír a stabilitu v Africe.

Poslední aktualizace: 01.09.2011

Top