Help Print this page 
Title and reference
Zákaz obchodu s nástroji k mučení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zákaz obchodu s nástroji k mučení

Toto nařízení má zabraňovat mučení, trestu smrti a dalšímu krutému, nelidskému nebo ponižujícímu zacházení nebo trestání v zemích mimo Evropskou unii (EU), a proto stanovuje specifická obchodní opatření zahrnující určité typy zařízení a výrobků, které lze používat pro takové účely a související technickou pomoc.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 ze dne 27. června 2005 o obchodování s některým zbožím, které by mohlo být použito pro trest smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání.

PŘEHLED

V rámci tohoto nařízení je zakázán vývoz a dovoz zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání. Pro vývoz zboží, které lze použít pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, bez ohledu na původ takového zařízení, je nutné povolení.

Vnitrostátní orgány zemí Evropské unie (EU), které jsou oprávněny rozhodovat o žádostech o povolení dovozu či vývozu, by měly rozlišovat mezi zbožím, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání , a zbožím, které by bylo možné použít pro takové účely. Dovoz či vývoz později jmenovaného zboží lze povolit na základě kritérií definovaných v tomto nařízení. Zboží, na něž se nařízení vztahuje, je uvedeno v přílohách II a III. Pokud se na trhu objeví nové zařízení, komise může tyto seznamy upravit.

Příslušné orgány mohou od zákazu vývozu nebo dovozu osvobodit zboží, které nemá jiné praktické využití než pro účely trestu smrti nebo pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (příloha II), pokud se prokáže, že se toto zboží se v cílové zemi použije výhradně pro účely veřejného vystavení v muzeu z důvodu jeho historického významu.

U zboží, které lze použít pro účely mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání a které je uvedeno v příloze III, se požaduje vývozní povolení. Nicméně pro zboží, které využívá tranzit přes celní území Společenství, není vyžadováno žádné povolení.

Není žádná povinnost vydávat vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III na území zemí EU, které nejsou součástí celního území Společenství (příloha IV), pokud dotčené zboží využívá donucovací orgán. Není také žádná povinnost vydávat vývozní povolení pro zboží uvedené v příloze III, které používají vojenští nebo civilní pracovníci zemí EU, kteří se účastní operace EU nebo OSN, jejímž cílem je udržení míru nebo řešení krize v dotyčné zemi mimo EU, nebo operace založené na dohodách mezi zeměmi EU a zeměmi mimo EU.

Rozhodnutí o udělení vývozního povolení provádí na základě jednotlivých případů příslušný orgán v zemi EU, v níž je žadatel usazen (příloha I). Příslušný orgán neudělí povolení, pokud jsou oprávněné důvody se domnívat, že by zboží uvedené v příloze III mohlo být použito k mučení nebo jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání vykonávanému donucovacím orgánem nebo kteroukoli fyzickou nebo právnickou osobou v zemi mimo EU.

Země EU mohou z těchto opatření osvobodit určité zboží uvedené v příloze III přijetím nebo udržením celkového zákazu vývozu a dovozu okovů, spojených řetězů a přenosných zařízení pro aplikování elektrických šoků.

Pro harmonizaci postupů pro udělování povolení se vydávají vývozní a dovozní povolení pomocí tiskopisu vycházejícího ze vzoru v příloze V a tato povolení jsou platná v celé EU. Příslušné orgány mohou udělení vývozního povolení odmítnout a mohou zrušit, pozastavit, změnit nebo odvolat vývozní povolení, které již bylo uděleno. Při plnění celních formalit předloží vývozce nebo dovozce řádně vyplněný tiskopis jako důkaz, že pro daný vývoz nebo dovoz získal nutné povolení. Pokud nebylo vydáno povolení, zadrží celní orgány deklarované zboží a upozorní na možnost požádat o povolení. Jestliže žádost o povolení není podána do šesti měsíců, celní orgány mohou zadržené zboží zničit v souladu s platnými vnitrostátními předpisy.

Orgány zemí EU oznámí orgánům všech ostatních zemí EU a Komisi, přijmou-li rozhodnutí, kterým zamítnou žádost o povolení, a zruší-li povolení, které udělily. Komise a země EU se navzájem informují o opatřeních přijatých na základě tohoto nařízení a o udělených a odmítnutých povoleních.

Země EU vypracují každý rok, pokud možno ve spolupráci s Komisí, veřejnou zprávu o činnosti.

Komisi je nápomocen Výbor pro společná pravidla pro vývoz výrobků, zřízený nařízením (EHS) č. 2603/69. Výbor projednává otázky týkající se provádění tohoto nařízení.

Samy země EU si vytvoří pravidla pro sankce za porušení tohoto nařízení. Tato pravidla je nutné oznámit Komisi do 29. srpna 2006.

Toto nařízení se vztahuje na celní území Společenství, španělská území Ceutu a Melillu a německé území Helgoland.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1236/2005

30.7.2006

-

Úř. věst. L 200 ze dne 30. 7. 2005

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Prováděcí nařízení Komise č. 1352/2011

21.12.2011

-

Úř. věst. L 338 ze dne 21. 12. 2011

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 1236/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

POSLEDNÍ ZMĚNY PŘÍLOH

Prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1352/2011 ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1236/2005 (Úř. věst. L 338 ze dne 21.12.2011).

Příloha II a příloha III nařízení (ES) č. 1236/2005 byly nahrazeny zněním příloh I a II tohoto prováděcího aktu.

Seznam zboží, na které se vztahují obchodní omezení, byl rozšířen, aby se předcházelo používání některých léčivých přípravků pro trest smrti a aby bylo zajištěno, že se na všechny vývozce těchto produktů v EU budou v tomto ohledu vztahovat jednotné podmínky.

Avšak vzhledem k tomu, že příslušné léčivé přípravky byly vyvinuty mimo jiné jako anestetika a sedativa, jejich vývoz nepodléhá úplnému zákazu.

Zákaz obchodu s pásy vydávajícími elektrické šoky byl rozšířen i na podobná zařízení nošená na těle, jako jsou rukávy a želízka vydávající elektrické šoky.

Byl zakázán obchod s obušky s ostny.

Příloha I – Seznam orgánů

Nařízení (ES) č. 1226/2010 [Úř. věst. L 336 ze dne 21.12.2010].

Poslední aktualizace: 10.01.2014

Top