Help Print this page 
Title and reference
Obecné zásady EU v otázce mučení a jiného krutého zacházení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Obecné zásady EU v otázce mučení a jiného krutého zacházení

Tyto obecné zásady poskytují Evropské unii (EU) operační nástroj pro boj proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu trestání či zacházení v jejích mezinárodních vztazích.

AKT

Obecné zásady politiky Evropské unie vůči třetím zemím týkající se mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání (aktualizace obecných zásad). Rada pro obecné záležitosti dne 18. dubna 2008 (nebyly zveřejněny v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Práce Evropské unie (EU) v oblasti boje proti mučení a špatnému zacházení zahrnují aktivní podporu posilování a zavádění mezinárodních nástrojů a podporu práce dotčených subjektů. EU přijímá opatření v rámci své společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP), například při přijetí nařízení o obchodování s mučícími nástroji.

Pokud jde o boj proti mučení a špatnému zacházení, operační směr SZBP zahrnuje:

 • pravidelné zprávy třetích zemí, v nichž vedoucí mise EU zahrnují analýzu zjištěných krutostí, stejně jako hodnocení dopadu preventivního úsilí Unie;
 • role pozorovatelů pro zástupce velvyslanectví v soudních procesech, kde panují obavy, že obžalovaní byli mučeni nebo podrobeni špatnému zacházení;
 • hodnocení zpráv příslušných subjektů, jako jsou nevládní organizace a zvláštní zpravodajové Organizace spojených národů (OSN) s cílem určovat situace, kde jsou nutné kroky EU.

Cílem EU je zajistit, aby třetí země přijaly účinná opatření proti mučení a špatnému zacházení a zajistily dodržování svých závazků. S cílem zajistit podporu mezinárodního práva provádí tato opatření:

 • zahájit politický dialog, jehož součástí jsou diskuse se třetími zeměmi a regionálními organizacemi. Rada rovněž přijala obecné zásady o dialozích v oblasti lidských práv, jejichž cílem je vytvořit v této oblasti jasné podmínky a zásady;
 • formou důvěrných nebo veřejných demarší vybízet třetí země k tomu, aby přijaly opatření pro boj proti mučení a špatnému zacházení. EU bude žádat o další informace, pokud dojde k jakémukoli porušení lidských práv;
 • propagovat spolupráci s občanskou společností v dvoustranné a mnohostranné spolupráci, zejména v rámci evropského nástroje pro demokracii a lidská práva (EIDHR). Tento nástroj podporuje nevládní organizace v boji proti mučení a rehabilitaci obětí mučení.

EU také vybízí třetí země, aby přijaly vnitřní opatření, jako je:

 • zavedení opatření, která zakáží a odsoudí mučení a špatné zacházení; včetně přijetí zákonů; správních opatření a omezení; pokud jde o výrobu a prodej zařízení používaného při těchto aktivitách;
 • dodržování mezinárodních norem a postupů; včetně plnění mezinárodních smluv; Statutu Mezinárodního trestního soudu a spolupráce s příslušnými mechanismy OSN a/nebo Rady Evropy;
 • zaručení, aby podmínky ve vazebních zařízeních byly v souladu s lidskými právy, a zákaz tajných vazebních zařízení. EU podporuje domácí mechanismy, přičemž představitelé občanské společnosti a nezávislé subjekty mohou vazební zařízení navštívit;
 • zajištění, aby jejich právní systém splňoval mezinárodní normy a postupy, a boj proti beztrestnosti;
 • zavedení opatření pro skupiny vyžadující zvláštní ochranu, jako jsou ženy, děti a uprchlíci;
 • stanovení postupů pro podávání stížností na mučení, zaručení náhrady škody, zřízení a posilování vnitrostátních institucí, zajištění účinného školení pro odborníky atd.

Kromě toho EU vznáší tato témata při jednáních s mnohostrannými organizacemi, jako je OSN, Rada Evropy a Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). Stále také podporuje příslušné mezinárodní a regionální mechanismy, jakož i příslušné dobrovolné fondy.

Kontext

Dodržování lidských práv je jednou z klíčových priorit zahraničních vztahů EU; vyčnívá zejména mezi hlavními cíly SZBP. Boj proti mučení a jinému krutému, nelidskému nebo ponižujícímu trestání či zacházení tvoří nezbytnou součást této práce navzdory existenci četných mezinárodních nástrojů, které tento typ vážného porušení lidské důstojnosti zakazují. Cílem opatření EU, výrazně podporovaných všemi jejími zeměmi, je předcházet mučení a špatnému zacházení a eliminovat ho a bojovat proti beztrestnosti odpovědných osob. Tyto práce doplňují opatření pro boj proti trestu smrti.

Poslední aktualizace: 30.09.2010

Top