Help Print this page 
Title and reference
Opětné používání, recyklace a využití součástí vozidel a materiálů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Opětné používání, recyklace a využití součástí vozidel a materiálů

Výrobci musí vozidla navrhovat tak, aby bylo možné opětně použít, recyklovat nebo využít minimální prahy součástí a materiálů, jakmile vozidlo dosáhne konce své životnosti. Cílem je snížit množství odpadu z vozidel s ukončenou životností.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska jejich opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti a o změně směrnice Rady 70/156/EHS

PŘEHLED

Výrobci musí vozidla navrhovat tak, aby bylo možné opětně použít, recyklovat nebo využít minimální prahy součástí a materiálů, jakmile vozidlo dosáhne konce své životnosti. Cílem je snížit množství odpadu z vozidel s ukončenou životností.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví správní a technická pravidla s cílem zajistit, aby součásti vozidla a materiály byly opětně používány, recyklovány a využívány maximální možnou měrou. Zajišťuje, že opětovné používání součástí neohrozí bezpečnost nebo životní prostředí.

KLÍČOVÉ BODY

Tento právní předpis Evropské unie (EU) se vztahuje na nové modely automobilů, osobních dodávkových automobilů, minibusů a lehkých užitkových vozů (dodávky) a na modely, které jsou již ve výrobě.

Nová vozidla se v EU smí prodávat pouze tehdy, pokud jsou opětně použitelná nebo recyklovatelná nejméně v rozsahu 85 % hmotnosti vozidla a opětně použitelná nebo využitelná nejméně v rozsahu 95 % hmotnosti vozidla.

Výrobci musí mít zavedeny strategie k řádnému uplatňování požadavků opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti podle tohoto právního předpisu.

Jestliže vnitrostátní orgány shledají tyto strategie jako uspokojivé, udělí výrobci certifikát shody. Ten je platný nejméně 2 roky.

Opětné používání určitých součástí, například airbagů, bezpečnostních pásů a imobilizérů, je zakázáno. Tyto součásti se v nových vozidlech nesmí používat, protože by mohly ohrožovat bezpečnost a životní prostředí.

Tento právní předpis se nevztahuje na vozidla zvláštního určení, například na obrněná vozidla a vozidla záchranné služby, nebo vozidla vyráběná v malých sériích, které jsou definovány jako nejvýše 500 vozidel z jedné rodiny typů vozidel prodaných ročně v každé zemi EU.

Samostatný právní předpis stanoví opatření, která mají zabránit a omezit odpad z vozidel s ukončenou životností a jejich součástí, a zajišťuje, že je pokud možno opětovně používán, recyklován nebo využíván.

KONTEXT

Vozidla s ukončenou životností tvoří v EU každoročně 8 až 9 milionů tun odpadu.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části věnované vozidlům s ukončenou životností.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2005/64/ES

15. 12. 2005

15. 12. 2006

Úř. věst. L 310 ze dne 25. 11. 2005, s. 10-27

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/1/ES

3. 2. 2009

-

Úř. věst. L 9 ze dne 14. 1. 2009, s. 31-32

Poslední aktualizace: 25.08.2015

Top