Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Mikropodniky, malé a střední podniky: definice a oblast působnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Mikropodniky, malé a střední podniky: definice a oblast působnosti

PŘEHLED DOKUMENTU:

Doporučení Komise – definice mikropodniků, malých a středních podniků

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO DOPORUČENÍ?

Stanoví kritéria pro určení toho, zda je určitá společnost mikropodnik, malý nebo střední podnik (MSP). Tyto kategorie, založené na počtu zaměstnanců společnosti a jejím obratu či rozvaze, určují její způsobilost pro finanční programy a programy podpory jak od EU, tak od jednotlivých států. Definice začaly platit dne 1. ledna 2005.

KLÍČOVÉ BODY

Definice:

mikropodnik: méně než 10 zaměstnanců a roční obrat (finanční částka získaná za určité období) nebo rozvaha (výkaz aktiv a pasiv společnosti) do 2 milionů EUR,

malý podnik: méně než 50 zaměstnanců a roční obrat nebo rozvaha do 10 milionů EUR,

střední podnik: méně než 250 zaměstnanců a roční obrat do 50 milionů EUR nebo rozvaha do 43 milionů EUR.

MSP splňující různá kritéria mohou mít užitek z:

programů na podporu podniků jak od EU, tak od příslušných států, jako je financování výzkumu, konkurenceschopnosti a inovací, což by jinak nebylo povoleno podle pravidel EU pro státní podporu,

menšího počtu požadavků nebo snížených nákladů při dodržování právních předpisů EU.

Evropská komise pravidelně monitoruje praktický dopad definic. Nezávislá studie zveřejněná v září 2012 dospěla k závěru, že kritéria není nutné znovu měnit, ale mohlo by být užitečné určité objasnění stávajících pravidel a poskytnutí pokynů k nim.

V roce 2015, po vyhodnocení první uživatelské příručky k definici MSP, Komise zveřejnila aktualizovanou verzi.

KONTEXT

MSP představují 90 % všech podniků v EU. Jsou páteří hospodářství v EU. Generují dvě třetiny všech pracovních míst. V roce 2013 více než 21 milionů MSP v celé EU poskytlo téměř 90 milionů pracovních míst. Stimulují podnikavost a inovace a tak podporují evropskou konkurenceschopnost, hospodářský růst a zaměstnanost.

AKT

Doporučení Komise ze dne 6. května 2003 týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20.5.2003, s. 36–41)

Poslední aktualizace 11.01.2016

Top