Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Platební služby v Evropské unii

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Platební služby v Evropské unii

Spotřebitelé musí mít jistotu, že platby, které provádějí v Evropské unii (EU), jsou snadné, účinné a bezpečné. Pro naplnění tohoto cíle EU vytvořila společný rámec pro platební služby*, který nahrazuje vnitrostátní pravidla zemí EU.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/64/ES ze dne 13. listopadu 2007 o platebních službách na vnitřním trhu, kterou se mění směrnice 97/7/ES, 2002/65/ES, 2005/60/ES a 2006/48/ES a zrušuje směrnice 97/5/ES.

PŘEHLED

Spotřebitelé musí mít jistotu, že platby, které provádějí v Evropské unii (EU), jsou snadné, účinné a bezpečné. Pro naplnění tohoto cíle EU vytvořila společný rámec pro platební služby*, který nahrazuje vnitrostátní pravidla zemí EU.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Stanoví pravidla pro platební služby, jako jsou úhrady, inkasa a platby platebními kartami. K těmto pravidlům patří informační požadavky na poskytovatele platebních služeb a práva a povinnosti spojené s používáním platebních služeb.

KLÍČOVÉ BODY

Povolení

Instituce, která nabízí platební služby, musí získat povolení k provádění platebních činností po celé EU. Každá země EU má vnitrostátní orgán zodpovědný za udělování povolení. Instituce dostane povolení jen v případě, že má zavedeny spolehlivé mechanismy pro správu svého podnikání a vlastní určité množství kapitálu.

Informační požadavky

Poskytovatelé platebních služeb musí uživatelům svých služeb poskytovat celou řadu jasných informací.

Před poskytnutím platební služby musí sdělit snadno srozumitelným způsobem informace související se stížnostmi a veškerými poplatky, které má uživatel zaplatit.

Po provedení platební transakce musí plátci poskytnout informace. Patří sem:

  • odkaz na platební transakci a příjemce,
  • výše platby,
  • poplatky a provize související s transakcí.

Po provedení transakce musí sdělit informace příjemci.

Zákon také stanoví specifická pravidla o informacích, které poskytovatelé platebních služeb musí poskytnout, když se na transakce vztahuje smlouva o budoucím provádění za sebou následujících platebních transakcí.

Práva a povinnosti

Platební transakce v eurech nebo v měně země EU mimo eurozónu se provede během 1 pracovního dne.

Poskytovatelé platebních služeb nesou vůči plátcům plnou odpovědnost za správné provedení platebních transakcí. Pokud transakce není provedena nebo je provedena nesprávně, poskytovatel platební služby plátce ji musí napravit nebo musí plátci vrátit příslušnou částku. V případě zneužití platebního prostředku, například kreditní karty, někým jiným než plátcem nese plátce ztráty maximálně do výše 150 EUR.

Zákon také stanoví pravidla pro vrácení peněžních prostředků v případě nesprávného povolení platebních transakcí.

ODKDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Od 25. prosince 2007.

KLÍČOVÝ POJEM

Platební služby jsou obchodní činnosti, které:

  • umožňují vložení hotovosti na platební účet nebo výběru hotovosti z účtu, jakož i veškeré operace nutné pro vedení platebního účtu,
  • provádějí platební transakce (např. trvalé příkazy, inkasa atd.), a to jak na platebních účtech, tak elektronicky,
  • vydávají nebo přijímají platební prostředky,
  • poukazují peníze.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise o platebních službách.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2007/64/ES

25. 12. 2007

1. 11. 2009

Úř. věst. L 319 ze dne 5. 12. 2007, s. 1-36.

Oprava

-

-

Úř. věst. L 187 ze dne 18. 7. 2009, s. 5-5.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2009/111/ES

7. 12. 2009

31. 10. 2010

Úř. věst. L 302 ze dne 17. 11. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/92/EU ze dne 23. července 2014 o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky (Úř. věst. L 257 ze dne 28.8.2014, s. 214-246).

Poslední aktualizace 15.04.2015

Top