Help Print this page 
Title and reference
Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích EU - EUR-Lex

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích EU

Volný pohyb v schengenském prostoru bez hranic je základní právo občanů Evropské unie. Se zrušením vnitřních hranic Unie vyvstala potřeba, aby byly přísněji řízeny hranice vnější a byla tak zajištěna regulace migračních toků.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1168/2011, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 2007/2004 o zřízení Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích.

PŘEHLED

Frontex, Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie (EU), zahájila činnost v roce 2005. Její úlohou je zlepšit integrované řízení vnějších hranic Unie a posílit spolupráci mezi vnitrostátními pohraničními orgány. Sídlí v polské Varšavě.

V roce 2011 po vyhodnocení její práce a v reakci na výzvy, aby byla posílena její úloha a operační schopnosti, pokud jde o boj proti nelegálnímu přistěhovalectví, které zazněly z Rady a Evropské rady (také v Evropském paktu o přistěhovalectví a azylu, přijatém v roce 2008, a v Stockholmském programu, přijatém v roce 2009), byl pozměněn původní akt, kterým se Frontex zakládala, čímž došlo k posílení možností Agentury prohloubit spolupráci.

Úkoly

Hlavní úkoly agentury Frontex jsou:

  • plánování a koordinace společných operací vedených za pomoci zaměstnanců a vybavení členských států na mořských, pozemních a vzdušných vnějších hranicích,
  • koordinace společných návratových operací cizích státních příslušníků,
  • vypracování společných standardů a nástrojů odborné přípravy pro vnitrostátní pohraniční stráže,
  • provádění analýz rizik (např. pravidelné vyhodnocování schopnosti zemí čelit hrozbám a tlakům na svých vnějších hranicích),
  • pomoc členským zemím potřebujícím zvýšenou technickou a operativní podporu na vnějších hranicích (např. při mimořádných humanitárních situacích a záchranných operacích na moři, nebo když jisté země na svých hranicích čelí specifickým a nepřiměřeným tlakům),
  • vytvoření evropských jednotek pohraniční stráže, které budou nasazovány při společných operacích, pilotních projektech a zásazích rychlé reakce,
  • vybudování schopnosti rychlé reakce, což zahrnuje evropské jednotky pohraniční stráže a databázi dostupného vybavení a zdrojů, jež lze nasadit v případě krizové situace.

Operační plán

Operační plán (vypracovaný před společnými operacemi a pilotními projekty) by měl zahrnovat úkoly a povinnosti, složení jednotek, ustanovení týkající se velení a kontroly, hodnocení a hlášení incidentů a soudní příslušnost (např. v případě mořských operací) atd.

Základní práva

Frontex má povinnost zavést účinný mechanismus, který bude sledovat dodržování základních práv při všech jejích činnostech.

Spolupráce

Frontex může spolupracovat s Europolem, Evropským podpůrným úřadem pro otázky azylu, Agenturou Evropské unie pro základní práva a dalšími unijními subjekty, orgány třetích zemí a mezinárodními organizacemi.

Osobní údaje

Frontex má právo předávat Europolu či jiným donucovacím orgánům EU osobní údaje osob podezřelých ze zapojení do přeshraniční trestné činnosti, do usnadňování činností v oblasti nelegálního přistěhovalectví nebo do činností v oblasti obchodování s lidmi.

Vybavení

Frontex si může nakupovat/pronajímat vlastní vybavení (automobily, plavidla, helikoptéry atd.) nebo jej nakupovat společně s členským státem.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č, 1168/2011

12. 12. 2011

-

Úř. věst. L 304 ze dne 22.11.2011

Poslední aktualizace: 15.01.2014

Top