Help Print this page 
Title and reference
Evropská síť kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium a zločiny proti lidskosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Evropská síť kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium a zločiny proti lidskosti

Účelem tohoto rozhodnutí je vytvořit v zemích Evropské unie (EU) síť kontaktních míst s cílem zlepšit spolupráci v boji proti genocidiu, zločinům proti lidskosti a válečným zločinům.

AKT

Rozhodnutí Rady 2002/494/SVV ze dne 13. června 2002 o vytvoření evropské sítě kontaktních míst týkajících se osob odpovědných za genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny

PŘEHLED

Všechny země Evropské unie (EU) ratifikovaly Římský statut ze dne 17. července 1998, kterým byl vytvořen Mezinárodní trestní soud (MTS). Tento soud se má zabývat případy zahrnujícími genocidium, zločiny proti lidskosti a válečné zločiny. MTS nicméně doplňuje vnitrostátní systémy trestního práva. Vyšetřování a trestní stíhání genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů zůstává v pravomoci vnitrostátních orgánů. EU proto vyzývá k užší spolupráci mezi příslušnými orgány pro zajištění toho, aby boj proti těmto zločinům byl úspěšný.

Národní kontaktní místa

Každá země EU musí určit národní kontaktní místo pro výměnu informací o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Údaje o každém kontaktním místě musí být odeslány generálnímu sekretariátu Rady, který je předá ostatním zemím EU.

Na požádání si kontaktní místa musí vzájemně poskytovat informace o vyšetřování genocidia, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Tyto informace si mohou vyměňovat také bez požádání. Kontaktní místa jsou kromě toho zodpovědná za usnadňování spolupráce mezi příslušnými vnitrostátními orgány.

Rada každý rok stručně informuje Evropský parlament o činnostech sítě kontaktních míst.

Toto rozhodnutí se nedotýká smluv či dohod mezi soudními orgány o vzájemné pomoci v trestních věcech.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2002/494/SVV

13. 6. 2002

-

Úř. věst. L 167ze dne 26. 6. 2002

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Rozhodnutí Rady 2003/335/SVV ze dne 8. května 2003 vyšetřování a trestním stíhání genocidy, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů (Úř. věst. L 118 ze dne 14.5.2003).

Poslední aktualizace: 27.04.2011

Top