Help Print this page 
Title and reference
Hotové balení výrobků

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Hotové balení výrobků

Hotová balení (či balení připravená předem) a jejich obsah musí mít v označení uvedenou hmotnost obsahu nebo objem, a to jednotným způsobem, s přihlédnutím k některým metrologickým podmínkám.

AKT

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zhotovení některých výrobků v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Označení hotových balení * a výrobků v hotovém balení * musí obsahovat řadu informací týkajících se spotřebitele.

Tyto výrobky v hotovém balení jsou určeny k prodeji o stálé váze nebo objemu, které byly předem zvoleny výrobcem. Váha nebo objem musí být:

  • rovny či vyšší než 5 gramů či mililitrů pro ta nejmenší balení;
  • nižší nebo rovny 10 kilogramům či 10 litrům pro ta největší balení.

Připojování označení „e“

Výrobky v hotovém balení mohou být označeny malým písmenem „e“ vysokým alespoň 3 mm, kterým balírna nebo dovozce zaručuje, že dané hotové balení splňuje požadavky této směrnice co do kvality a metrologických kontrol (příloha I, bod 5 a příloha II).

Písmeno musí být umístěno ve stejném zorném poli jako údaj jmenovité hmotnosti nebo jmenovitého objemu obsahu.

Zápis hmotnosti obsahu či objemu

Pro kapalné výrobky musí označení obsahovat objem a pro ostatní výrobky hmotnost obsahu.

Kromě toho musí značení výrobku v hotovém balení pro komerční použití obsahovat údaje o hmotnosti obsahu a objemu, nebo musí být v souladu s vnitrostátními předpisy platnými v zemi určení v případě, že se tyto údaje v jednotlivých členských státech liší.

Členské státy nemohou zakázat ani omezit uvádění na trh balení, která splňují požadavky a kontroly směrnice o uvádění objemu nebo hmotnosti obsahu a použitých metrologických metodách.

Klíčové pojmy aktu

  • Hotové balení: kombinace výrobku a individuálního obalu, do kterého je výrobek hotově zabalen.
  • Výrobek v hotovém balení: výrobek je hotově zabalen, pokud je umístěn do jakéhokoliv druhu obalu bez nepřítomnosti kupujícího, přičemž množství výrobku obsažené v obalu má předem stanovenou hodnotu a nelze je změnit, aniž by obal byl buď otevřen, nebo podroben zjevné úpravě.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 76/211/EHS

23. 1. 1976

22. 7. 1977

Úř. věst. L 46 ze dne 21. 2. 1976

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 78/891/EHS

29. 9. 1978

1. 1. 1980

Úř. věst. L 311 ze dne 4. 11. 1978

Směrnice 2007/45/ES

11. 10. 2007

11. 10. 2008

Úř. věst. L 247 ze dne 21. 9. 2007

Postupné změny a opravy směrnice 76/211/EHS byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům (Úřední věstník L 304 ze dne 22.11.2011).

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 ze dne 22. září 2003 o sledovatelnosti a označování geneticky modifikovaných organismů a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z geneticky modifikovaných organismů a o změně směrnice 2001/18/ES (Úř. věst. L 268 ze dne 18.10.2003).

Poslední aktualizace: 18.03.2012

Top