Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Klamavá reklama a srovnávací reklama

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Klamavá reklama a srovnávací reklama

Právní předpisy Společenství chrání obchodníky, kteří vykonávají obchod, živnost, řemeslo nebo svobodné povolání před klamavou reklamou a jejími nekalými důsledky.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/114/ES ze dne 12. prosince 2006 o klamavé a srovnávací reklamě (kodifikované znění)

PŘEHLED

Tato směrnice chrání obchodníky proti klamavé reklamě, která je považována za nekalou obchodní praktiku. V tomto kontextu také stanovuje podmínky, za nichž je dovolena srovnávací reklama.

Klamavá reklama

Reklama, která klame nebo pravděpodobně může klamat osoby, kterým je určena, se zakazuje. Její klamavý charakter totiž může ovlivnit ekonomické chování spotřebitelů a obchodníků nebo poškodit jiného soutěžitele.

Klamavý charakter reklamy se posuzuje podle řady kritérií:

  • vlastností zboží nebo služeb (dostupnost, složení, charakter, výrobní postup, původ atd.), očekávaných výsledků použití nebo výsledků zkoušek provedených na zboží nebo službách;
  • ceny nebo způsobu, jakým je cena vypočtena;
  • podmínek dodávání zboží a poskytování služeb;
  • podstaty, charakteristických rysů a práv zadavatele reklamy (totožnost a majetek, způsobilost a práva průmyslového a duševního vlastnictví atd.).

Srovnávací reklama

Srovnávací reklama výslovně nebo nepřímo označuje soutěžitele nebo zboží či služby nabízené soutěžitelem.

Reklama tohoto typu je dovolena pouze tehdy, pokud není klamavá. Pak může být oprávněným prostředkem k informování spotřebitele v jeho zájmu. Taková reklama zejména:

  • musí srovnávat zboží nebo služby, jež slouží stejným potřebám nebo jsou zamýšleny pro stejný účel;
  • u produktů s označením původu se vždy musí odvolávat na produkty se stejným označením;
  • musí objektivně srovnávat jeden nebo více základních, důležitých, ověřitelných a charakteristických rysů tohoto zboží nebo těchto služeb, mezi nimiž může být i cena;
  • nesmí vést k záměně mezi obchodníky, nesmí znevažovat či napodobovat konkurenční ochrannou známku nebo obchodní firmu a nesmí z nich protiprávně těžit.

Opravný prostředek

Země Evropské unie (EU) zajistí, aby osoby nebo organizace, které mají oprávněný zájem na potírání klamavé reklamy, mohly podat žalobu ohledně takové reklamy nebo napadly takovou reklamu u správního orgánu.

Soudy nebo správní orgány zemí EU tak mají pravomoc:

  • nařídit zastavení klamavé reklamy i bez důkazu prokazujícího skutečnou ztrátu či škodu nebo úmysl či nedbalost na straně zadavatele reklamy; nebo
  • zakázat klamavou reklamu, která dosud nebyla uveřejněna.

Kontext

Uvedená směrnice zrušuje směrnici 84/450/EHS a sjednocuje všechny změny do jednoho právního aktu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 2006/114/ES

12. 12. 2007

-

Úř. věst. L 376 ze dne 27. 12. 2006

22.01.2015

Top