Help Print this page 
Title and reference
Alkohol a alkoholické nápoje: harmonizace struktury spotřebních daní

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Alkohol a alkoholické nápoje: harmonizace struktury spotřebních daní

Současná směrnice harmonizuje strukturu spotřebních daní z alkoholických nápojů a alkoholu obsaženého v jiných výrobcích pro zajištění zavedení vnitřního trhu.

AKT

Směrnice Rady 92/83/EHS ze dne 19. října 1992 o harmonizaci struktury spotřebních daní z alkoholu a alkoholických nápojů

PŘEHLED

Spotřební daň z piva se vypočítává podle počtu hektolitrů/stupňů hotového výrobku.

Členské státy mohou piva dělit do kategorií o šířce nejvýše 4 stupně Plato, a uplatňovat pak stejnou daňovou sazbu za hektolitr na všechna piva, která patří do jedné kategorie.

Členské státy mohou uplatňovat snížené sazby daně na pivo vystavené malými nezávislými pivovary za následujících omezení:

  • snížené sazby se neuplatní na podniky, které vyrábějí více než 200 000 hl ročně;
  • snížené sazby nejsou více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně.

Členské státy zabezpečí, aby případné nižší sazby, které zavedou, platily stejně i pro pivo dovezené na jejich území z malých nezávislých pivovarů nacházejících se v jiných členských státech.

Členské státy mohou uplatňovat snížené sazby, které mohou poklesnout pod minimální sazbu, na pivo, jehož skutečný obsah alkoholu nepřesáhne 2,8 % objemových.

Spotřební daň uplatňovaná na tiché a šumivé víno a na ostatní kvašené nápoje a meziprodukty se bude vypočítávat podle počtu hektolitrů hotového výrobku.

Členské státy mají stanovit stejnou sazbu daně v rámci každé kategorie alkoholických nápojů.

Členské státy mohou uplatňovat nižší sazby spotřební daně na jakýkoli druh vína a ostatních kvašených nápojů, kromě piva, pokud přitom skutečný obsah alkoholu výrobku nepřesahuje hodnotu 8,5 % objemových.

Členské státy mohou uplatňovat jedinou sníženou daňovou sazbu na meziprodukty, jejichž skutečný obsah alkoholu nepřesahuje 15 % objemových, za těchto podmínek:

  • snížená sazba nebude stanovena níže než 40 % pod základní vnitrostátní sazbu spotřební daně;
  • snížená sazba nebude nižší než základní sazba uplatňovaná na tiché víno a ostatní nešumivé kvašené nápoje.

Spotřební daň z alkoholu a alkoholických nápojů se stanoví z hektolitru čistého alkoholu o teplotě 20 °C. Vypočítává se podle počtu hektolitrů čistého alkoholu.

Snížené sazby je možné uplatňovat na líh vyrobený malými lihovary. Nicméně tyto sazby nemohou být více než o 50 % pod základní vnitrostátní sazbou spotřební daně.

Členské státy musí takové nižší sazby zavést i pro líh pocházející od malých lihovarů v jiných členských státech.

Podle určitých limitů je možné nižší sazby spotřební daně používat na destiláty se skutečným obsahem alkoholu nepřesahujícím 10 % objemových a na francouzský rum a řecké ouzo.

Členské státy mohou vrátit spotřební daň z alkoholických nápojů, které byly staženy z trhu, protože je jejich stav učinil nevhodnými pro lidskou spotřebu.

Výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, budou osvobozeny od spotřební daně za těchto podmínek:

  • jsou-li denaturovány v souladu s požadavky některého členského státu;
  • jsou-li denaturovány a používány pro výrobu jakéhokoli výrobku, který není určen pro lidskou spotřebu;
  • jsou-li tyto výrobky používány pro výrobu octa, léků nebo přísad při výrobě potravin.

Směrnice stanoví vzájemné uznání vzorce pro denaturování a zřizuje systém pro výměnu nezbytných informací a pro boj proti jakémukoli zneužití při uplatňování osvobození od daně.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 92/83/EHS

10. 11. 1992

31. 12. 1992

Úř. věst. L 316 ze dne 31. 10. 1992

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Radě, Evropskému parlamentu a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru ze dne 26. května 2004 o sazbách spotřební daně uplatňovaných na alkohol a alkoholické nápoje (předložená podle článku 8 směrnice Rady 92/84/EHS o sbližování sazeb spotřební daně z alkoholu a alkoholických nápojů) (KOM(2004) 223 – nebyla zveřejněna v Úředním věstníku)

Tato zpráva zkoumá stav právních předpisů Společenství v oblasti spotřební daně uplatňované na alkohol a alkoholické nápoje, které vstoupily v platnost dne 1. ledna 1993 a od té doby se nezměnily. Komise analyzuje účinky aktuálního systému na řádné fungování jednotného trhu, hospodářské soutěže mezi jednotlivými kategoriemi alkoholických nástrojů, kterou vyvolaly různé sazby spotřební daně; skutečnou hodnotu minimálních sazeb daně stanovené v roce 1992 a širší cíle Smlouvy o fungování Evropské unie. Uzavírá, že je nutná větší konvergence mezi sazbami spotřební daně uplatňované v různých členských státech, aby bylo možné omezit narušení hospodářské soutěže a podvodu. Vzhledem ke značně odlišným názorům členských států na příhodnou úroveň minimálních sazeb a protože jakákoli změna by vyžadovala jednomyslnou shodu, Komise nebude v tuto chvíli formulovat své názory. Místo toho usiluje o zahájení široké diskuze v Radě, Evropském parlamentu a hospodářském a sociálním výboru. Na základě výsledku této debaty Komise rozhodne, zda předložit návrhy vzhledem k některým otázkám nebo všem otázkám uvedeným ve zprávě.

Poslední aktualizace: 08.12.2006

Top