Help Print this page 
Title and reference
Výjimky pro určité horizontální dohody

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Výjimky pro určité horizontální dohody

Dohoda o horizontální spolupráci je dohoda mezi konkurenčními společnosti působícími na stejné výrobní nebo distribuční úrovni na trhu. I když tyto dohody mohou vést ke značným ekonomickým přínosům a také k nim vedou, mohou také potenciálně narušovat hospodářskou soutěž. Proto i když je spolupráce mezi konkurenty v dnešní ekonomice stále důležitější, jsou nutná jasná pravidla přispívající ke konkurenceschopnosti Evropy.

AKT

Nařízení Rady (EHS) č. 2821/71 ze dne 20. prosince 1971 o použití čl. 81 odst. 3 (dříve čl. 85 odst. 3) Smlouvy na kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Komise může poskytnout jednotlivé výjimky některým dohodám, rozhodnutím a jednáním ve vzájemné shodě, které odpovídají podmínkám čl. 81 odst. 3 Smlouvy o založení Evropského společenství (Smlouvy o ES) (nyní čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU)). Může také poskytovat blokové výjimky formou nařízení. Toto nařízení umožňuje Komisi poskytnout výjimky některým dohodám, rozhodnutím a jednáním ve vzájemné shodě na základě blokové výjimky.

Rozsah působnosti

Toto nařízení umožňuje Komisi použít čl. 81 odst. 3 Smlouvy o ES formou nařízení na některé dohody, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, jejichž předmětem je:

  • výzkum a vývoj výrobků nebo postupů, jakož i využití výsledků, včetně ustanovení o právech na ochranu průmyslového vlastnictví a tajné technické znalosti;
  • specializace, včetně dohod nezbytných k jejímu provádění.

Podmínky pro nařízení o výjimce

Nařízení o výjimce ustanovené Komisí musí odpovídat řadě podmínek. Musí:

  • obsahovat popis kategorií dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě, na které se použijí, a stanovit omezení, ustanovení nebo jiné podmínky, které v nich mohou být obsaženy;
  • platit na dobu určitou, i když je možné je zrušit nebo změnit;
  • platit se zpětnou působností na dohody, pro které ke dni vstupu tohoto nařízení v platnost by bývalo mohlo být podáno prohlášení se zpětnou působností podle článku 6 nařízení č. 17 (EHS). Neplatí na dohody, které existovaly před 13. březnem 1962 nebo které bylo nutno oznámit před 1. únorem 1963.

Příslušná nařízení musí dodržet tento schvalovací postup:

  • musí být zveřejněn návrh, aby všechny dotčené osoby a organizace mohly sdělit své připomínky Komisi;
  • před zveřejněním návrhu nebo před přijetím nařízení Komise musí konzultovat Poradní výbor pro restriktivní praktiky a dominantní postavení;
  • pokud Komise z moci úřední nebo na žádost země Evropské unie (EU) nebo fyzických či právnických osob zjistí, že v konkrétním případě mají dohody, rozhodnutí nebo jednání ve vzájemné shodě, na které se vztahuje přijaté nařízení, přesto účinky neslučitelné s podmínkami stanovenými v čl. 81 odst. 3, může přijmout rozhodnutí o odejmutí výhody tohoto nařízení.

V kandidátských zemích toto nařízení vstoupí v platnost v den přistoupení země do EU.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 2821/71

18. 1. 1972

-

Úř. věst. L 285ze dne 29. 12. 1971

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EHS) č. 2743/72

1. 1. 1973

-

Úř. věst. L 291ze dne 28. 12. 1972

Nařízení (ES) č. 1/2003

24. 1. 2003

1. 5. 2004

Úř. věst. L 1ze dne 4. 1. 2003

Postupné změny a opravy nařízení (EHS) č. 2821/71 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 07.03.2007

Top