Help Print this page 
Title and reference
Rozšíření eurozóny: úprava hlasování v Radě guvernérů ECB

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozšíření eurozóny: úprava hlasování v Radě guvernérů ECB

Tímto právním předpisem se zavádí rotační systém hlasování v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB). Cílem je zohlednit zvyšování počtu guvernérů s tím, jak nové členské státy zavádějí euro.

AKT

Rozhodnutí Rady zasedající na úrovni hlav států nebo předsedů vlád 2003/223/ES ze dne 21. března 2003 o změně článku 10.2 statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky

PŘEHLED

Tímto právním předpisem se stanovují pravidla hlasování v Radě guvernérů Evropské centrální banky (ECB). Zavádí se jím rotační systém umožňující spravedlivé a efektivní hlasování.

Rada guvernérů

Rada guvernérů je jedním ze tří rozhodovacích orgánů ECB; druhými dvěma jsou Výkonná rada a Generální rada.

Rada guvernérů je hlavním rozhodovacím orgánem. Určuje především měnovou politiku eurozóny.

Rada guvernérů se skládá z šesti členů Výkonné rady a z guvernérů národních centrálních bank členských států eurozóny. Počet guvernérů se tak zvyšuje pokaždé, když nový členský stát přijme euro.

Rotační systém hlasování po skupinách

Ke dni, kdy počet členů Rady guvernérů překročí 21, se upravuje způsob hlasování.

Celkový počet je omezen na 21 hlasů. Šesti členům Výkonné rady zůstává stálé hlasovací právo. Guvernérům náleží zbývajících 15 hlasů, které se řídí rotačním systémem.

Guvernéři jsou rozděleni do skupin, které se liší v tom, jak často jejich členové mohou hlasovat. Skupiny se tvoří na základě klasifikace členských států a národních centrálních bank. Klasifikace vychází z:

  • podílu členských států eurozóny na celkovém hrubém domácím produktu (HDP) v tržních cenách;
  • podílu na celkové souhrnné rozvaze měnových finančních institucí členských států eurozóny.

Tyto ukazatele zajišťují objektivitu, neboť co nejobjektivněji zohledňují celkovou velikost ekonomiky a odrážejí zvláštní význam finančního odvětví v zúčastněných členských státech.

Předpis počítá se zavedením rotačního systému hlasování ve dvou etapách.

První etapa: Hlasovací právo po překročení počtu 15 guvernérů

Ode dne, kdy počet guvernérů překročí 15, do doby, než dosáhne 22, jsou guvernéři rozděleni do dvou skupin. První skupinu tvoří pět guvernérů národních centrálních bank členských států, které mají podle výše uvedených kritérií největší podíl na celkovém součtu eurozóny. Ve druhé skupině jsou všichni zbývající guvernéři.

Pět guvernérů z první skupiny má celkem k dispozici čtyři hlasy, ostatní guvernéři jich mají k dispozici celkem jedenáct. Guvernéři z první skupiny nesmí hlasovat méně často než guvernéři z druhé skupiny.

Druhá etapa: Hlasovací právo po překročení počtu 22 guvernérů

Ode dne, kdy počet guvernérů překročí 22, jsou rozděleni do tří skupin. První skupinu tvoří pět guvernérů národních centrálních bank členských států, které mají největší podíl na celkovém součtu eurozóny. Druhou skupinu tvoří polovina z celkového počtu guvernérů. Guvernéři v této skupině zastupují národní centrální banky členských států, které v klasifikaci podle výše uvedených kritérií následují. Ve třetí skupině jsou všichni zbývající guvernéři.

První skupina má čtyři hlasy, druhá osm a třetí tři. V eurozóně o 27 členských státech tak dosahuje frekvence hlasování v první skupině 80 %, ve druhé skupině 57 % a ve třetí skupině 38 %.

Uvnitř skupiny mají všichni guvernéři hlasovací právo po stejně dlouhou dobu. Rada guvernérů přijímá provozní opatření nezbytná pro zavedení této zásady v praxi.

Přizpůsobování hospodářskému vývoji a budoucím změnám

Po každém zvýšení počtu guvernérů nebo po každé úpravě výpočtu celkového HDP v tržních cenách, která je nutná jednou za pět let, se složení skupin přizpůsobí případným změnám. Tyto případné změny nabývají účinnosti dnem, kdy se guvernéři stanou členy Rady guvernérů.

Veškerá rozhodnutí týkající se podrobností rotačního systému, které jsou provozní povahy, přijímají s výjimkou nových postupů hlasování všichni členové Rady guvernérů bez ohledu na to, zda v okamžiku rozhodování mají hlasovací právo, a to dvoutřetinovou většinou.

Kontext

Členské státy musí před zavedením eura splnit určitý počet hospodářských a finančních podmínek nazývaných kritéria konvergence.

V současné době tato kritéria splňuje 17 členských států, které tak mohou přijmout euro jako jednotnou měnu. Ostatní členské státy využívají výjimek do doby, než kritéria splní. Je třeba připomenout, že Dánsko a Spojené království využívají výjimky z toho důvodu, že přijetí eura zatím neplánují.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí č. 2003/223/ES

po ratifikaci členskými státy

-

Úř. věst. L 83 ze dne 1. 4. 2003

See also

Poslední aktualizace: 13.07.2011

Top