Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Dohoda o „otevřeném nebi“ mezi Evropou a Spojenými státy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Dohoda o „otevřeném nebi“ mezi Evropou a Spojenými státy

Tímto rozhodnutím Evropská unie schválila dohodu o „otevřeném nebi“ uzavřenou se Spojenými státy americkými. Dohoda stanoví, že pro evropské a americké společnosti budou otevřené všechny transatlantické trasy. Dohoda také obsahuje ustanovení o dalším rozvoji dohody ve věcech, jako je vlastnictví leteckých dopravců.

AKT

Rozhodnutí 2007/339/ES Rady a zástupců vlád členských států Evropské unie zasedajících v Radě ze dne 25. dubna 2007 o podpisu a prozatímním provádění Dohody mezi Evropským společenstvím a jeho členskými státy na jedné straně a Spojenými státy americkými na straně druhé o letecké dopravě

PŘEHLED

Podle nové dohody letečtí dopravci v Unii mohou:

  • provozovat lety do Spojených států z kteréhokoli evropského letiště bez ohledu na státní příslušnost (Spojené státy je uznávají jako evropské);
  • provozovat bez omezení počtu letů, letadel nebo tras;
  • stanovovat ceny podle trhu;
  • uzavírat dohody o spolupráci.

Také společnosti z některých zemí, které nepatří ke členům EU (země v Evropě, které nepatří k EU plus 18 afrických zemí), mohou dostávat investice Společenství, aniž by to mělo dopad na jejich provozní práva do Spojených států. Podobně Spojené státy nebudou zpochybňovat lety leteckých dopravců ze Společenství, pokud do nich svůj kapitál investovaly evropské země, které nepatří k EU.

Dohoda také posiluje spolupráci mezi dvěma stranami v oblasti bezpečnosti, ochrany před protiprávními činy, politiky v oblasti hospodářské soutěže, státní podpory, ochrany spotřebitelů a životního prostředí.

Pokud jde o vlastnictví leteckých dopravců, Evropané budou schopni získat více než 50 % akcií amerických dopravců, ale nesmějí získat úplnou kontrolu: podle amerických právních předpisů cizinec nesmí v americké společnosti držet 25 % akcií spojených s hlasovacím právem a nesmí ji ovládat. EU si proto vyhradila právo omezit americké investice v evropských společnostech stejně.

Směrem k novým vyjednáváním

Jednání také vedla k vytvoření mechanismu pro další otevření transatlantické letecké dopravy, a to odstraněním stále existujících omezení, zejména vzhledem k vlastnictví amerických leteckých dopravců. Dohoda proto volá po obnovení jednání do dvou měsíců po tom, co rozhodnutí vstoupí v platnost. EU si navíc vyhrazuje právo pozastavit účast některých stran na dohodě, pokud brání v dalším pokroku dialogu v následujících třech letech. Cílem Rady ministrů je proto dosáhnout úplné liberalizace letecké dopravy.

Kontext

Letecká doprava do Spojených států se až do nynějška řídila podle dvoustranných dohod mezi členskými státy a americkými orgány. Šestnáct členských států již uzavřelo dohodu o „otevřeném nebi“. Tento roztříštěný přístup se však prokázal být překážkou, která brání vytvoření skutečného jednotného trhu.

Dne 5. listopadu 2002 Soudní dvůr vynesl řadu rozhodnutí v případech předložených Komisí (C-466-469/98, C-467/98, C468/98, C-469/98, C-472/98, C-475/98 a C-476/98), která tyto dohody ukončují a stanoví, že se jedná o záležitost, která se má vyřizovat na úrovni Společenství.

Komise tedy dostala mandát vyjednat dohodu o letectví se Spojenými státy, která by se vztahovala na Společenství jako celek. Po čtyřech letech diskusí skončila jednání dohodou dne 2. března 2007. Na žádost Spojeného království bylo datum vstoupení v platnost posunuto na 30. března 2008.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2007/339/ES

30. 3. 2008

Úř. věst. L 134 ze dne 25. 5. 2007

Poslední aktualizace: 22.08.2007

Top