Help Print this page 
Title and reference
Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společný podnik na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR)

Toto nařízení zakládá společný podnik pro zajištění modernizace evropského systému pro uspořádání letového provozu. Společný podnik spojuje výzkumné a vývojové činnosti Evropské unie (EU) v rámci projektu SESAR (výzkum v oblasti jednotného evropského nebe a řízení letecké dopravy).

AKT

Nařízení Rady 219/2007 ze dne 27. února 2007 o založení společného podniku na vytvoření evropského systému nové generace pro uspořádání letového provozu (SESAR) (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Letecká doprava je důležitým prvkem evropské soudržnosti a evropského hospodářství. Přispívá 220 miliardami EUR do evropského hrubého domácího produktu a zaměstnává více než 3 miliony lidí. Očekává se, že se letecká doprava během následujících 20 let více než zdvojnásobí a v některých regionech dokonce ztrojnásobí. Avšak vybavení a postupy používané při řízení tohoto dopravního provozu se příliš nezměnily a nedokáží držet krok s vývojem.

Současné systémy řízení letového provozu již brzy budou zastaralé a nevhodné pro rychlý, ekonomický a spolehlivý rozvoj letectví v Evropě schopný reagovat na nové společenské potřeby:

 • cestující požadují účinnou dopravu, za přijatelnou cenu a velice bezpečnou;
 • ochrana životního prostředí se stává hlavním omezením;
 • 11. září 2001 ukázalo, že letadlo se může stát hrozbou pro bezpečnost obyvatelstva.

Jednotné evropské nebe je odpovědí Evropské unie (EU) na tento problém. Tato iniciativa byla zahájena v březnu 2004 a uspořádání letového provozu (ULP) se tak dostalo do působnosti EU. Představuje institucionální reformu ULP s cílem reorganizovat evropský vzdušný prostor a zvýšit výkonnost letových navigačních služeb.

Institucionální reforma však není dostatečná pro dosažení cílů v oblasti výkonnosti jednotného evropského nebe. Byl také nutný modelový skok pomocí technologické reformy ULP. SESAR (výzkum v oblasti jednotného evropského nebe a řízení letecké dopravy) je technologickým pilířem jednotného evropského nebe a klíčovým prvkem umožňujícím jeho provádění. Projekt SESAR se skládá ze tří fází:

 • definiční fáze (2005–2007), ve které byl vyvinut plán modernizace letového provozu (neboli „hlavní plán ULP“) pro definování různých technologických etap, priorit a harmonogramů;
 • vývojová fáze (2007–2016), která se skládá z výzkumu, vývoje a ověřování ve vztahu k novým technologiím a postupům, které budou podpírat novou generaci systémů;
 • zaváděcí fáze (2014–2020), během které proběhne rozsáhlé vytváření a zavádění nových technologií a postupů.

Společný podnik SESAR: činnosti, stanovy a financování

Toto nařízení zakládá společný podnik na základě článku 187 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) pro řízení vývojové fáze projektu SESAR. Stanoví partnerství veřejného a soukromého, jehož zakládajícími členy jsou EU a Eurocontrol a jenž umožňuje racionalizaci a koordinaci činností v oblasti výzkumu a vývoje ULP po celé EU v přístupu orientovaném na zavádění. Společný podnik umožňuje využívání a spojení financování a znalostí a snížení rozdrobení, které vzniká u podobných vnitrostátních a regionálních projektů, a využívání dovedností a inovační schopnosti soukromým sektorem v rámci vhodných opatření pro rozdělení rizika se soukromými subjekty.

Společný podnik SESAR je zodpovědný za tyto oblasti:

 • organizace a koordinace vývoje projektu SESAR v souladu s hlavním plánem ULP;
 • financování nezbytných činností kombinováním a řízením financí z veřejného a soukromého sektoru;
 • provádění a aktualizace hlavního plánu ULP;
 • organizace technického výzkumu a vývoje, ověřování a studie, které se mají provádět ve snaze zabraňovat jejich roztříštěnosti;
 • zajištění zapojení subjektů působících v oblasti uspořádání letového provozu (poskytovatelé služeb, uživatelé, profesní sdružení, letiště, výrobci, jakož i vědecká obec a instituce);
 • dohled nad činnostmi týkajícími se vývoje společných výrobků, které jsou určeny v hlavním plánu ULP, a případně vyhlašování zvláštních nabídkových řízení.

Společný podnik SESAR má sídlo v Bruselu a je orgánem EU s právní subjektivitou. Financován je z příspěvků svých členů, včetně soukromých podniků. Příspěvek EU se vyplácí z rozpočtu rámcového programu pro výzkum a vývoj a v oblasti transevropských sítí.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 219/2007

3. 3. 2007

Úř. věst. L 64 ze dne 2. 3. 2007

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1361/2008

1. 1. 2009

Úř. věst. L 352 ze dne 31. 12. 2008

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 219/2007 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 30.08.2011

Top