Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Roaming v mobilních telefonních sítích

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Roaming v mobilních telefonních sítích

Cílem tohoto nařízení je zajistit, aby uživatelé mobilních telefonů neplatili na cestách po EU příliš vysoké ceny za roamingové služby v Evropské unii (volání, textové zprávy a používání internetu).

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 531/2012 ze dne 13. června 2012 o roamingu ve veřejných mobilních komunikačních sítích v Unii (přepracované znění).

PŘEHLED

Klíčovým cílem tohoto nařízení je podpořit hospodářskou soutěž na trhu pro uživatele mobilních telefonů, kteří svůj telefon používají pro volání, textové zprávy nebo přístup na internet při cestách po EU. Těmto službám se říká roaming.

Nařízení zavádí dvě hlavní změny.

Podle nových pravidel EU pro roaming, která nabyla účinnosti 1. července 2012, dojde k dalším snížením cenových stropů, které lidé platí za roamingové služby na cestách po EU. Používání mobilního internetu pro přístup k mapám, fotografiím, na sociální sítě a k e-mailům na cestách do jiných zemí EU se stejně jako volání a přijímání hovorů a posílání textových zpráv stává díky novým cenovým stropům mnohem dostupnějším.

Také od 1. července 2012 lidé cestující mimo území EU dostávají textovou zprávu, e-mail nebo vyskakovací okno s upozorněním, pokud se přiblíží k částce 50 EUR za stažená data nebo ke své předem dohodnuté úrovni. Tím se rozšiřuje výstražný systém, který v současnosti funguje v EU.

Od 1. července 2014 mají spotřebitelé možnost zvolit si před cestou samostatnou roamingovou smlouvu nebo případně poskytovatele mobilních datových roamingových služeb přímo v navštívené síti. Spotřebitelé tudíž mohou snadno porovnávat roamingové nabídky (nezávisle na jiných mobilních službách) a využívat nižší ceny.

Od 1. července 2014 platí roamingoví spotřebitelé na cestách v zahraničí maximálně 19 centů za minutu při volání, maximálně 5 centů za minutu u příchozího hovoru, maximálně 6 centů za poslání textové zprávy a maximálně 20 centů za megabyte (MB) při stahování dat nebo brouzdání po internetu (účtováno za využitý kilobyte).

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 531/2012

1. 7. 2012

-

Úř. věst. L 172 ze dne 30.6.2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 717/2007 ze dne 27. června 2007 o roamingu ve veřejných mobilních telefonních sítích ve Společenství a o změně směrnice 2002/21/ES.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/21/ES ze dne 7. března 2002 o společném předpisovém rámci pro sítě a služby elektronických komunikací (rámcová směrnice) (Úř. věst. L 108 ze dne 24.4.2002).

NÁVRH

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví opatření týkající se jednotného evropského trhu elektronických komunikací a vytvoření propojeného kontinentu a kterým se mění směrnice 2002/20/ES, 2002/21/ES a 2002/22/ES a nařízení (ES) č. 1211/2009 a (EU) č. 531/2012. (COM(2013)0627 final ze dne 11.9.2013 - nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

Zde je cílem posun směrem k jednotnému trhu elektronických komunikací, kde občané i podniky budou mít přístup k službám elektronických komunikací bez ohledu na to, kde v EU se tyto služby poskytují (aniž by bylo přeshraniční fungování těchto služeb omezováno nebo vznikaly neodůvodněné dodatečné náklady) a kde společnosti zajišťující sítě a poskytující služby elektronických komunikací tak budou moci činit a budou moci působit kdekoliv v EU, kde mají provozovnu nebo kde se nacházejí jejich zákazníci.

Pokud jde o roaming, hledá řešení, jako je zaručení vysoké úrovně ochrany spotřebitele v celé EU a v tomto ohledu jednotné obchodní podmínky, včetně opatření k postupnému zrušení příplatků za roamingové mobilní služby a zabezpečenému přístupu k otevřenému internetu.

Poslední aktualizace: 05.02.2014

Top