Help Print this page 
Title and reference
Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla: směrnice o eurovinětě

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výběr poplatků za těžká nákladní vozidla: směrnice o eurovinětě

Většina zemí EU vybírá od dopravců poplatky za používání svých pozemních komunikací, zejména pak silnic. EU zavedla eurovinětu s cílem získat prostředky na výstavbu, údržbu, opravy a na náklady spojené s ochranou životního prostředí a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a zabránit diskriminaci.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

PŘEHLED

Většina zemí EU vybírá od dopravců poplatky za používání svých pozemních komunikací, zejména pak silnic. EU zavedla eurovinětu s cílem získat prostředky na výstavbu, údržbu, opravy a na náklady spojené s ochranou životního prostředí a zajistit spravedlivou hospodářskou soutěž a zabránit diskriminaci.

CO JE ÚKOLEM TÉTO SMĚRNICE?

Nahrazuje dřívější právní předpis - směrnici 93/89/EHS -, která byla v roce 1995 zrušena Evropským soudním dvorem. Harmonizuje podmínky, na jejichž základě mohou vnitrostátní orgány uplatňovat daně, mýtné a poplatky za užívání při silniční přepravě zboží.

KLÍČOVÉ BODY

Finanční poplatky se původně uplatňovaly na vozidla s maximální celkovou hmotností 12 tun. Od roku 2012 se tato povinnost rozšířila na vozidla nad 3,5 tuny.

Mohou být vybírány za dálnice, mosty, tunely a horské průsmyky a určité další kategorie silnic.

Poplatky nesmí být diskriminující na základě státní příslušnosti dopravce nebo výchozího či cílového místa přepravy.

Povinné kontroly na vnitřních hranicích EU jsou zakázány.

Poplatky se mohou lišit v závislosti na produkovaných emisích nebo na době používání pozemních komunikací.

Vnitrostátní orgány mohou uvalit další daně ve specifických situacích, například při evidenci, v případě nadměrných nákladů, parkování nebo pro zabránění dopravním zácpám.

Poplatky se nevztahují na vozidla evidovaná na Kanárských ostrovech, Ceutě a Melille, Azorech nebo Madeiře, která jsou používána na těchto územích nebo mezi těmito územími a Španělskem a Portugalskem.

Směrnice 2003/96/ES stanoví minimální úroveň daní pro všechny pohonné hmoty. Země, které mají poplatky za používání silnic, smí uplatňovat sníženou sazbu za plynové oleje používané v těchto vozidlech.

ODKDY SMĚRNICE PLATÍ?

Od 20. července 1999.

KONTEXT

V roce 2014 přijala Komise strategii ke snížení spotřeby paliva a emisí CO2 z dopravy. Zdůraznila, jakým významným způsobem by k tomu mohly přispět nové technologie, včetně alternativních paliv.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise věnovaných výběru poplatků za silnice.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/62/ES

20. 7. 1999

1. 7. 2000

Úř. věst. L 187 ze dne 20. 7. 1999, s. 42-50

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2006/38/ES

10. 6. 2006

10. 6. 2008

Úř. věst. L 157 ze dne 9. 6. 2006, s. 8-23

Směrnice 2006/103/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. L 363 ze dne 20. 12. 2006, s. 344-351

Směrnice 2011/76/EU

15. 10. 2011

16. 10. 2013

Úř. věst. L 269 ze dne 14. 10. 2011, s. 1-16

Směrnice Rady 2013/22/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013, s. 356-361

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Směrnice Rady 2003/96/ES ze dne 27. října 2003, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektřiny (Úř. věst. L 283 ze dne 31.10.2003, s. 51-70).

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Strategie pro snižování spotřeby paliva těžkých nákladních vozidel a jejich emisí CO2 (COM(2014) 285 final ze dne 21. 5. 2014).

Poslední aktualizace: 30.04.2015

Top