Help Print this page 
Title and reference
Informování cestujících o totožnosti leteckého dopravce a černá listina vysoce rizikových společností

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Informování cestujících o totožnosti leteckého dopravce a černá listina vysoce rizikových společností

Nehoda v Šarm aš-Šajchu v roce 2004 si vyžádala 148 lidských životů, zejména evropských turistů, a ukázala, že je nutné zavést přísnější bezpečnostní pravidla. Proto má toto nařízení zavést povinné inspekce letištních ramp a přimět země Evropské unie (EU) k účasti na širší výměně informací o bezpečnosti letecké dopravy.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 ze dne 14. prosince 2005 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, o informování cestujících v letecké dopravě o totožnosti provozujícího leteckého dopravce a o zrušení článku 9 směrnice 2004/36/ES (Viz pozměňovací akt(y))

PŘEHLED

Toto nové nařízení má cestujícím poskytnout právo být informován o totožnosti leteckého dopravce provozujícího let, který si zarezervovali, a zároveň posiluje povinnost zemí Evropské unie (EU) poskytovat informace o bezpečnosti. Na společnosti považované za nebezpečné bude uvalen zákaz provozování letecké dopravy a jejich název bude zveřejněn na všeobecně dostupné černé listině. Tento seznam bude zveřejněn na internetu a v Úředním věstníku.

Tato ustanovení se vztahují na lety:

  • s odletem z letiště na území země EU, na něž se vztahuje Smlouva;
  • s odletem z letiště ve třetí zemi a místem příletu na letišti na území země EU, pokud má smluvní dopravce sídlo v EU;
  • s odletem z letiště ve třetí zemi, pokud je let součástí smlouvy o přepravě navázané v EU a tato přeprava byla započata v EU.

Černá listina nebezpečných leteckých společností

Příloha stanovuje společná kritéria pro rozhodování o zákazu provozování letecké dopravy z bezpečnostních důvodů v celé EU. Letečtí dopravci budou zahrnutí na černou listinu na základě následujících kritérií:

  • důkazy o závažných bezpečnostních nedostatcích na straně leteckého dopravce;
  • neschopnost (nebo neochota) leteckého dopravce odstranit bezpečnostní nedostatky (nedostatek průhlednosti nebo nedostatečná akce);
  • neschopnost (nebo neochota) orgánů příslušných pro dohled nad tím, zda letecký dopravce bezpečnostní nedostatky řeší (nedostatek spolupráce, neschopnost atd.).

Země EU zveřejňují seznam všech leteckých dopravců, kteří mají z bezpečnostních důvodů zákaz používat letecký prostor těchto zemí nebo podléhají omezením práva provozování dopravy. Tento seznam je k dispozici ostatním zemím EU a Komisi. Komise zveřejňuje souhrnný seznam těchto leteckých dopravců. Komise kromě toho nejméně každé tři měsíce ověřuje, zda je třeba černou listinu aktualizovat a některé dopravce zahrnout nebo vyjmout. Pro aktualizaci seznamu musí dotčená země EU a Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA) poskytnout Komisi všechny podstatné informace.

Práva cestujících na informace a náhradu

Mají-li být cestující lépe informováni o provozujícím leteckém dopravci, když si vybírají let, musí už při rezervaci vědět, který dopravce let provozuje. Smluvní dopravce musí informovat cestující o totožnosti provozujícího leteckého dopravce či leteckých dopravců, když provádí rezervaci, a to bez ohledu na způsob rezervace. Cestující musí být také stále informováni o případných změnách provozujícího leteckého dopravce, a to buď při odbavení, nebo nejpozději při nástupu na palubu.

Toto nařízení také cestujícím přiznává právo na náhradu nebo na přesměrování, pokud se letecký dopravce, u něhož byla provedena rezervace, následně dostane na černou listinu, což povede ke zrušení daného letu.

Kontext

Dohled nad bezpečností provozu je celosvětově regulován v rámci Chicagské úmluvy o mezinárodním civilním letectví z roku 1944 a je založen na normách vypracovaných Mezinárodní organizací pro civilní letectví (ICAO (EN) (FR)). Podle zmíněné úmluvy musí dohled nad leteckými dopravci, a zejména nad tím, jak dodržují bezpečnostní požadavky, provádět jejich domovská země.

Na evropské úrovni jsou bezpečnostní postupy založeny na právních předpisech EU a konkrétně na Evropské agentuře pro bezpečnost letectví.

Nicméně mimo EU závisí úroveň bezpečnosti na účinnosti postupů v rámci dohledu ve třetích zemích. V tomto kontextu směrnice 2004/36/ES zajišťuje vysokou úroveň letecké bezpečnosti pro letadla létající do EU, z EU i v rámci EU tak, že poskytuje harmonizovaný systém prohlídek letadel třetích zemí, která používají evropská letiště.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2111/2005

16. 1. 2006

-

Úř. věst. L 344 ze dne 27. 12. 2005

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

9. 9. 2010

-

Úř. věst. L 237 ze dne 8. 9. 2010

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2111/2005 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Černá listina vysoce rizikových společností.

Nařízení Komise (ES) č. 474/2006 ze dne 22. března 2006 o vytvoření seznamu Společenství uvádějícího letecké dopravce, kteří podléhají zákazu provozování letecké dopravy ve Společenství, uvedeného v kapitole II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Úř. věst. L 84 ze dne 23.3.2006).

Poslední aktualizace: 17.09.2010

Top