Help Print this page 
Title and reference
Společný slovník pro veřejné zakázky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společný slovník pro veřejné zakázky

Cílem této směrnice je usnadnit podávání veřejných nabídkových řízení uveřejněných v Úředním věstníku prostřednictvím jednotného klasifikačního systému pro výrazy používané k popisu předmětu veřejných zakázek.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 ze dne 5. listopadu 2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Toto nařízení zavádí jednotný klasifikační systém, společný slovník pro veřejné zakázky („common procurement vocabulary“, CPV). Tato klasifikace pokrývá všechny požadavky na dodávky, práce a služby. Sjednocením údajů používaných zadavateli k popisu předmětu smluv CPV zvyšuje transparentnost veřejných zakázek, které podléhají směrnicím Společenství.

CPV přiřazuje číselný kód ke každému popisu předmětu zakázek, pro který existuje verze ve všech úředních jazycích EU. CPV obsahuje:

  • hlavní slovník obsahující sérii číselných kódů, které se skládají z 8 číslic a dělí se ve stromové struktuře na oddíly, skupiny, třídy a kategorie. Devátá číslice slouží k ověřování předchozích číslic;
  • doplňkový slovník doplňující popis předmětu zakázky informacemi o specifické povaze a určení zboží, které má být zakoupeno.

Seznam kódů CPV a převodní tabulky mezi CPV a ostatními nomenklaturami najdete na internetové stránce „Informační systém pro evropské veřejné zakázky“ (SIMAP).

CPV se vyvíjí s ohledem na změny trhu, aby si udržel svou účinnost. Proto struktura doplňkového slovníku prošla radikálními změnami, byly do ní zahrnuty parametry produktů a služeb, čímž se snížil počet kódů v hlavním slovníku.

Poslední revize CPV usiluje o větší uživatelskou přístupnost, a tak jej zaměřuje méně na materiály a více na produkty. Navíc byla vylepšena hierarchie CPV.

Databáze TED zajišťuje uveřejnění v Úředním věstníku řady S, který obsahuje výzvy k nabídkovému řízení podléhajícímu evropským směrnicím. Od 20. prosince 2003 TED používá kódy CPV, které budou povinné s přijetím změn evropských směrnic.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2195/2002

16. 12. 2003

Úř. věst. L 340ze dne 16. 12. 2002

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 596/2009

7. 8. 2009

Úř. věst. L 188, 18. 7. 2009

Postupné změny a opravy nařízení (ES) č. 2195/2002 byly začleněny do základního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 2151/2003 ze dne 16. prosince 2003, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o společném slovníku pro veřejné zakázky (CPV) (Úředni . věstnik L 329 ze dne 17. 12. 2003). Toto nařízení zanáší technické úpravy a vylepšení, k nimž došlo v rámci legislativního procesu vedoucího k přijetí nařízení (ES) č. 2195/2002, které však v něm nemohly být zohledněny.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 ze dne 23. dubna 2008, kterým se zavádí nová statistická klasifikace produkce podle činnosti (CPA) a zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 3696/93 (Text s významem pro EHP) (Úředni . věstnik L 145 ze dne 4. 6. 2008).

Poslední aktualizace: 17.02.2011

Top