Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zajištění přesných a důkazy podložených výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Zajištění přesných a důkazy podložených výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin

Rostoucí počet potravin, které se označují a inzerují v Evropské unii (EU), obsahuje výživová a zdravotní tvrzení. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a pro usnadnění jejich volby musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

PŘEHLED

Rostoucí počet potravin, které se označují a inzerují v Evropské unii (EU), obsahuje výživová a zdravotní tvrzení. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a pro usnadnění jejich volby musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zajistit, aby výživová a zdravotní tvrzení na etiketách potravin a na obchodních úpravách a reklamách byla srozumitelná a podložená důkazy, které jsou obecně přijímány vědeckou obcí.

Existuje celá řada látek, jako jsou vitamíny, minerály, aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, vláknina a bylinné výtažky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které se mohou vyskytovat v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení. Nařízení zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, poskytuje spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a vytváří rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu.

KLÍČOVÉ BODY

Evropská komise (EK) musí vytvořit výživové profily a podmínky pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin s ohledem na toto:

 • množství živin a dalších látek obsažených v potravinách jako například:
  • mastné kyseliny*,
  • nasycené mastné kyseliny*,
  • transmastné kyseliny*,
  • cukry a
  • sůl,
 • úloha a význam potravin ve stravě obecně nebo u rizikových skupin, jako jsou děti,
 • přítomnost živin, u nichž je vědecky prokázaný účinek na zdraví.

Zdravotní tvrzení by nemělo:

 • být nepravdivé, dvojsmyslné nebo klamavé,
 • vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin,
 • nabádat k nadměrné konzumaci,
 • naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže zajistit přiměřené množství živin,
 • naznačovat, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví,
 • odkazovat na míru nebo množství úbytku hmotnosti,
 • odkazovat na doporučení jednotlivých odborníků ve zdravotnictví.

Používání výživových a zdravotních tvrzení bude dovoleno pouze v případě, že na základě vědeckých údajů bylo prokázáno, že přítomnost, nepřítomnost nebo snížený obsah v potravině má příznivý účinek. Tyto látky musí být v množství, které lze rozumně zkonzumovat, a v takovém množství, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.

Zdravotní tvrzení budou povolena jen tehdy, pokud budou na etiketě následující informace:

 • cílová populace tvrzení,
 • sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,
 • množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,
 • sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny (např. těhotné ženy),
 • varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví,
 • v případě tvrzení o nižším riziku onemocnění sdělení, že onemocnění má více rizikových faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý účinek,
 • jakákoli další omezení nebo pokyny k používání.

Zdravotní tvrzení založená na obecně přijímaných vědeckých údajích, která jsou dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli, mohou být osvobozena od schvalovacího řízení.

Nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmí obsahovat výživová nebo zdravotní tvrzení, s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo energetické hodnoty.

Žádost o schválení

Výrobce musí podat žádost příslušné zemi Evropské unie (EU), která ji přepošle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EK potom přijme rozhodnutí o používání tvrzení na základě stanoviska EFSA.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. července 2007.

Další informace:

KLÍČOVÉ POJMY

*Mastné kyseliny: mastné kyseliny jsou základní jednotky tukových molekul. Obsahují uhlík, vodík a kyslík.

*Nasycené mastné kyseliny: čím více atomů vodíku se připojí ke každému atomu uhlíku, tím nasycenější je mastná kyselina. Příklady zdrojů nasycených mastných kyselin: kokosový olej, tučné maso a kakaové máslo.

*Transmastné kyseliny: když se nenasycené tuky hydrogenují (například při výrobě margarínu), vzniknou transmastné kyseliny. Hydrogenace byla vyvinuta proto, aby tuky rychle nežlukly. Častou jsou obsaženy v komerčně vyráběném pečivu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1924/2006

19. 1. 2007

1. 7. 2007

Úř. věst. L 404 ze dne 30. 12. 2006, s. 9-25.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 107/2008

4. 3. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008, s. 8-10

Nařízení (ES) č. 109/2008

4. 3. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008, s. 14-15

Nařízení (EU) č. 1169/2011

12. 12. 2011

-

Úř. věst. L 304 ze dne 22. 11. 2011, s. 18-63

Nařízení (EU) č. 1047/2012

29. 11. 2012

-

Úř. věst. L 310 ze dne 9. 11. 2012, s. 36-37

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Úřední věstník L 109 ze dne 19. 4. 2008, s. 11-16).

Poslední aktualizace 06.08.2015

Top