Help Print this page 
Title and reference
Výživová a zdravotní tvrzení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Výživová a zdravotní tvrzení

Toto nařízení poprvé stanovuje pravidla, jejichž cílem je harmonizovat používání výživových a zdravotních tvrzení na evropské úrovni. Od nynějška musí být tato tvrzení používaná při označování a obchodní úpravě potravin nebo v reklamách týkajících se potravin srozumitelná, přesná a založená na všeobecně uznávaných vědeckých poznatcích.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin (Viz pozměňovací akt(y)).

PŘEHLED

Výživová a zdravotní tvrzení typu Bez přídavku cukrů, Bez tuku, Vápník je nezbytný pro růst a normální vývoj kostí u dětí atd. jsou na evropské úrovni harmonizována, aby bylo zajištěno účinné fungování vnitřního trhu při poskytování vysoké úrovně ochrany spotřebitele.

Příslušná výživová a zdravotní tvrzení

Toto nařízení se vztahuje na všechna výživová a zdravotní tvrzení, která jsou používána:

 • v obchodních sděleních (označování, obchodní úprava a reklamy);
 • v ochranných známkách a jiných obchodních značkách, které lze považovat za výživová a zdravotní tvrzení.

Vztahuje se na tvrzení uváděná na veškerých potravinách, které mají být dodány konečnému spotřebiteli, včetně potravin určených k dodání do restaurací, nemocnic, jídelen apod.

Ochrana spotřebitele

Právní předpisy o výživových a zdravotních tvrzeních chrání spotřebitele tím, že zakazují všechny informace, které:

 • jsou nepravdivé, málo srozumitelné nebo klamavé (například informace, které potravinám připisují léčebné vlastnosti nepravdivě nebo bez vědeckých důkazů);
 • vyvolávají pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin;
 • nabádají k nadměrné konzumaci určité potraviny nebo nadměrnou konzumaci omlouvají;
 • vyzývají ke konzumaci určité potraviny tak, že uvádějí nebo přímo či nepřímo naznačují, že vyvážená strava nezajišťuje všechny potřebné živiny;
 • se snaží vystrašit spotřebitele zmínkou o změnách tělesných funkcí.

Povinné uvedení výživových údajů

Nutriční označování výrobků, pro které byla výživová nebo zdravotní tvrzení formulována, je povinné, s výjimkou obecně zaměřené reklamní akce.

Povinné uvedení výživových údajů podle ustanovení směrnice 90/496/EHS o nutričním označování potravin zahrnuje tyto informace:

 • energetickou hodnotu; a
 • množství tuků, sacharidů, cukrů, bílkovin a soli.

Obecné podmínky používání

Výživová a zdravotní tvrzení musejí splňovat následující podmínky:

 • přítomnost, nepřítomnost nebo snížený obsah živiny nebo jiné látky, k níž se tvrzení vztahuje, má vědecky doložený příznivý výživový nebo fyziologický účinek;
 • živina nebo látka, k níž se tvrzení vztahuje, je přítomna v množství dostačujícím k dosažení uváděného výživového nebo fyziologického účinku;
 • živina nebo látka, k níž se tvrzení vztahuje, se vyskytuje ve formě, kterou lze přímo konzumovat;
 • musejí být dodrženy zvláštní podmínky používání, například účinná látka (vitamíny, vláknina atd.) musí být v potravině přítomna v množství dostačujícím k vyvolání příznivých účinků.

Zakazují se výživová a zdravotní tvrzení u alkoholických nápojů o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových, s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo snížení energetické hodnoty v daném alkoholickém nápoji.

Zvláštní podmínky používání

Přípustná jsou pouze výživová tvrzení uvedená v příloze tohoto nařízení. Srovnávací výživová tvrzení jsou možná pouze pro potraviny stejné kategorie. Mimo to pokud se tvrzení týká snížení energetické hodnoty nebo obsahu živin, musí toto snížení představovat alespoň 30 % (u soli 25 %) ve srovnání s podobným produktem.

Komise schválí pravděpodobně pouze ta zdravotní tvrzení, která odpovídají obecným a zvláštním podmínkám. Komise vytvoří seznam schválených tvrzení (jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí) jako přílohu nařízení (EU) č. 432/2012 pozměněnou v červnu 2013.

Označení, obchodní úprava a reklama obsahující zdravotní tvrzení musí obsahovat následující informace:

 • sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu;
 • množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku;
 • sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této látky;
 • varování, pokud nadměrná konzumace může ohrozit zdraví.

Toto nařízení zakazuje veškerá zdravotní tvrzení, která mají následující charakteristiku:

 • odkazují na míru (zhubněte 3 kg za týden) nebo množství úbytku hmotnosti (zhubněte 3 kg);
 • uvádějí, že nekonzumování určitého druhu potravin je zdraví škodlivé;
 • odkazují na jednotlivé lékaře, odborníky ve zdravotnictví nebo na sdružení jiná než vnitrostátní lékařská sdružení a charitativní organizace v oblasti zdraví;
 • obsahují tvrzení, která naznačují, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví.

Podle nařízení o označování potravin je zakázáno připisovat potravině vlastnosti umožňující předcházet určité lidské nemoci, léčit ji nebo ji vyléčit. Nařízení naproti tomu připouští tvrzení o snížení rizika onemocnění, jestliže byla schválena žádost o používání takového tvrzení.

Žádost o schválení

Chce-li výrobce požádat o schválení nového zdravotního tvrzení nebo o změnu stávajícího seznamu, podá svou žádost k příslušnému členskému státu, který ji předá Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). Komise rozhodne o používání tvrzení na základě stanoviska úřadu EFSA.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1924/2006

19. 1. 2007

1. 7. 2007

Úř. věst. L 404 ze dne 30. 12. 2006

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 107/2008

4. 3. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008

Nařízení (ES) č. 109/2008

4. 3. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008

Nařízení (EU) č. 1169/2011

12. 12. 2011

-

Úř. věst. L 304 ze dne 22. 11. 2011

Nařízení (EU) č. 1047/2012

29. 11. 2012

-

Úř. věst. L 310 ze dne 9. 11. 2012

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 432/2012 ze dne 16. května 2012, kterým se zřizuje seznam schválených zdravotních tvrzení při označování potravin jiných než tvrzení o snížení rizika onemocnění a o vývoji a zdraví dětí (Úřední věstník L 136 ze dne 25.5.2012) pozměněno nařízením (EU) č. 536/2013 (Úřední věstník L 160 ze dne 12.6.2013).

Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Úřední věstník L 109 ze dne 19.4.2008) pozměněné těmito předpisy: Nařízení Komise (ES) č. 1169/2009 (Úřední věstník L 314 ze dne 1.12.2009).

Nařízení stanoví podmínky, které je třeba dodržet při podávání žádosti o schválení zdravotního tvrzení. Pro každé zdravotní tvrzení je třeba podat samostatnou žádost o schválení. Žádost musí obsahovat návrh na formulaci zdravotního tvrzení, podmínky používání a vědecké údaje, které je potvrzují.

Poslední aktualizace: 10.04.2014

Top