Help Print this page 
Title and reference
Zajištění přesných a důkazy podložených výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zajištění přesných a důkazy podložených výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin

Rostoucí počet potravin, které se označují a inzerují v Evropské unii (EU), obsahuje výživová a zdravotní tvrzení. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a pro usnadnění jejich volby musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 ze dne 20. prosince 2006 o výživových a zdravotních tvrzeních při označování potravin.

PŘEHLED

Rostoucí počet potravin, které se označují a inzerují v Evropské unii (EU), obsahuje výživová a zdravotní tvrzení. Pro zajištění vysoké úrovně ochrany spotřebitelů a pro usnadnění jejich volby musí být produkty uvedené na trh bezpečné a musí být náležitě označeny.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zajistit, aby výživová a zdravotní tvrzení na etiketách potravin a na obchodních úpravách a reklamách byla srozumitelná a podložená důkazy, které jsou obecně přijímány vědeckou obcí.

Existuje celá řada látek, jako jsou vitamíny, minerály, aminokyseliny, esenciální mastné kyseliny, vláknina a bylinné výtažky s výživovým nebo fyziologickým účinkem, které se mohou vyskytovat v potravinách a které mohou být předmětem tvrzení. Nařízení zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů, poskytuje spotřebitelům nezbytné informace, aby se mohli rozhodnout na základě důkladné znalosti skutečností, a vytváří rovné podmínky hospodářské soutěže v potravinářském průmyslu.

KLÍČOVÉ BODY

Evropská komise (EK) musí vytvořit výživové profily a podmínky pro používání výživových a zdravotních tvrzení při označování potravin s ohledem na toto:

množství živin a dalších látek obsažených v potravinách jako například:

mastné kyseliny*,

nasycené mastné kyseliny*,

transmastné kyseliny*,

cukry a

sůl,

úloha a význam potravin ve stravě obecně nebo u rizikových skupin, jako jsou děti,

přítomnost živin, u nichž je vědecky prokázaný účinek na zdraví.

Zdravotní tvrzení by nemělo:

být nepravdivé, dvojsmyslné nebo klamavé,

vyvolávat pochybnosti o bezpečnosti nebo výživové přiměřenosti jiných potravin,

nabádat k nadměrné konzumaci,

naznačovat, že vyvážená a různorodá strava nemůže zajistit přiměřené množství živin,

naznačovat, že nekonzumováním dané potraviny by mohlo být ohroženo zdraví,

odkazovat na míru nebo množství úbytku hmotnosti,

odkazovat na doporučení jednotlivých odborníků ve zdravotnictví.

Používání výživových a zdravotních tvrzení bude dovoleno pouze v případě, že na základě vědeckých údajů bylo prokázáno, že přítomnost, nepřítomnost nebo snížený obsah v potravině má příznivý účinek. Tyto látky musí být v množství, které lze rozumně zkonzumovat, a v takovém množství, aby bylo dosaženo požadovaného účinku.

Zdravotní tvrzení budou povolena jen tehdy, pokud budou na etiketě následující informace:

cílová populace tvrzení,

sdělení o významu různorodé a vyvážené stravy a zdravého životního stylu,

množství potraviny a způsob konzumace potřebné k dosažení uvedeného příznivého účinku,

sdělení určené osobám, které by se měly vyhnout konzumaci této potraviny (např. těhotné ženy),

varování, pokud nadměrná konzumace daného produktu může ohrozit zdraví,

v případě tvrzení o nižším riziku onemocnění sdělení, že onemocnění má více rizikových faktorů a že úprava jednoho z těchto rizikových faktorů může nebo nemusí mít příznivý účinek,

jakákoli další omezení nebo pokyny k používání.

Zdravotní tvrzení založená na obecně přijímaných vědeckých údajích, která jsou dobře srozumitelná průměrnému spotřebiteli, mohou být osvobozena od schvalovacího řízení.

Nápoje o obsahu alkoholu vyšším než 1,2 % objemových nesmí obsahovat výživová nebo zdravotní tvrzení, s výjimkou tvrzení týkajících se sníženého obsahu alkoholu nebo energetické hodnoty.

Žádost o schválení

Výrobce musí podat žádost příslušné zemi Evropské unie (EU), která ji přepošle Evropskému úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA). EK potom přijme rozhodnutí o používání tvrzení na základě stanoviska EFSA.

ODKDY SE NAŘÍZENÍ POUŽIJE?

Od 1. července 2007.

Další informace:

KLÍČOVÉ POJMY

*Mastné kyseliny: mastné kyseliny jsou základní jednotky tukových molekul. Obsahují uhlík, vodík a kyslík.

*Nasycené mastné kyseliny: čím více atomů vodíku se připojí ke každému atomu uhlíku, tím nasycenější je mastná kyselina. Příklady zdrojů nasycených mastných kyselin: kokosový olej, tučné maso a kakaové máslo.

*Transmastné kyseliny: když se nenasycené tuky hydrogenují (například při výrobě margarínu), vzniknou transmastné kyseliny. Hydrogenace byla vyvinuta proto, aby tuky rychle nežlukly. Častou jsou obsaženy v komerčně vyráběném pečivu.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 1924/2006

19. 1. 2007

1. 7. 2007

Úř. věst. L 404 ze dne 30. 12. 2006, s. 9-25.

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 107/2008

4. 3. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008, s. 8-10

Nařízení (ES) č. 109/2008

4. 3. 2008

-

Úř. věst. L 39 ze dne 13. 2. 2008, s. 14-15

Nařízení (EU) č. 1169/2011

12. 12. 2011

-

Úř. věst. L 304 ze dne 22. 11. 2011, s. 18-63

Nařízení (EU) č. 1047/2012

29. 11. 2012

-

Úř. věst. L 310 ze dne 9. 11. 2012, s. 36-37

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (ES) č. 353/2008 ze dne 18. dubna 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro žádosti o schválení zdravotních tvrzení podle článku 15 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Úřední věstník L 109 ze dne 19. 4. 2008, s. 11-16).

Poslední aktualizace: 06.08.2015

Top