Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Světlomety motorových vozidel sloužící jako dálkové nebo potkávací světlomety (do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Světlomety motorových vozidel sloužící jako dálkové nebo potkávací světlomety (do roku 2014)

Cílem této směrnice je stanovit technické požadavky týkající se světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety a umožnit provádění postupu ES schvalování typu.

AKT

Směrnice Rady 76/761/EHS ze dne 27. července 1976 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se světlometů motorových vozidel, které slouží jako dálkové nebo potkávací světlomety, a žárovek pro tyto světlomety (Viz pozměňovací akty).

PŘEHLED

Každý členský stát musí udělit schválení typu konstrukční části pro každý typ světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety a každý typ zdroje světla (žárovek a jiných) pro tyto světlomety, které splňují požadavky na provedení a zkoušení stanovené v přílohách směrnice. Členský stát, který udělil ES schválení typu konstrukční části, musí přijmout nezbytná opatření k ověření, že vyráběné typy jsou shodné se schváleným typem.

Každý členský stát musí vydat značku ES schválení typu konstrukční části pro každý typ světlometu sloužícího jako dálkový nebo potkávací světlomet a každý typ zdroje světla pro tyto světlomety.

Podle systému udělování schválení, který je stanoven ve směrnici, členské státy nesmějí:

  • zakázat uvedení na trh světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety z důvodů týkajících se jejich konstrukce nebo funkčního principu, jestliže jsou opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části;
  • odmítnout udělit ES schválení typu či vnitrostátní schválení typu či zakázat prodej, registraci, uvedení do provozu nebo užívání vozidla z důvodů týkajících se světlometů sloužících jako dálkové nebo potkávací světlomety, jestliže jsou tyto světlomety opatřeny značkou ES schválení typu konstrukční části a jestliže jsou namontovány v souladu s požadavky stanovenými ve směrnici 76/756/EHS.

Tato směrnice je zrušena nařízením (ES) č. 661/2009 od 1. listopadu 2014.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 76/761/EHS

30. 7. 1976

1. 7. 1977

Úř. věst. L 262 ze dne 27. 9. 1976

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 1999/17/ES

2. 5. 1999

1. 10. 1999

Úř. věst. L 97 ze dne 12. 4. 1999

Akt o přistoupení

1. 5. 2004

1. 5. 2004

Úř. věst. L 236 ze dne 23. 9. 2003

Směrnice 2006/96/ES

1. 1. 2007

1. 1. 2007

Úř. věst. 363 ze dne 20. 12. 2006

Směrnice 2013/15/EU

1. 7. 2013

1. 7. 2013

Úř. věst. L 158 ze dne 10. 6. 2013

Postupné změny a opravy směrnice 76/761/EHS byly začleněny do původního textu. Toto konsolidované znění má pouze informativní hodnotu.

Poslední aktualizace: 02.07.2014

Top