Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nebezpečné produkty podobající se potravinám

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nebezpečné produkty podobající se potravinám

Od roku 1989 Evropská unie zakázala jakýkoliv produkt, který svým vzhledem, barvou nebo vůní připomíná potraviny, zejména cukrovinky. Tento zákaz zahrnuje výrobu, uvádění na trh a dovoz tohoto typu produktu, který může ohrozit zdraví nebo bezpečnost tím, že spotřebitele uvádí v omyl.

AKT

Směrnice Rady 87/357/EHS ze dne 25. června 1987 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se výrobků, jejichž skutečná povaha není rozpoznatelná a které proto ohrožují zdraví nebo bezpečnost spotřebitelů

PŘEHLED

Směrnice se vztahuje na výrobky, které nejsou jedlé, ale mohou být snadno zaměněny za potraviny podle vzhledu, vůně či obalu.

Členské státy musí přijmout veškerá opatření nezbytná pro zákaz uvádění na trh, dovozu a výroby těchto výrobků.

Musí být prováděny kontroly, které zajistí, aby žádné takové výrobky nebyly uváděny na trh.

Pokud členský stát zakáže výrobek v souladu s touto směrnicí, musí informovat Komisi a poskytnout údaje potřebné k informování ostatních členských států.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Směrnice 87/357/EHS

26. 6. 1987

26. 6. 1989

Úř. věst. L 192 ze dne 11. 7. 1987; oprava:Úř. věst. L 275 ze dne29. 9. 1987

Poslední aktualizace: 25.09.2006

Top