Help Print this page 
Title and reference
Nařízení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nařízení

Nařízení jsou normativní akty ve smyslu článku 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU). Mají obecnou působnost, jsou závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Nařízení jsou položky jednostranných sekundárních právních předpisů, přijímá je tedy pouze orgán Evropské unie. Hovoří o nich článek 288 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU), který stanoví: „Nařízení má obecnou působnost. Je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských 
státech.“

Nařízení má obecnou působnost

Obrací se na abstraktní kategorie osob, nikoli na konkrétní osoby.

Dle stanoviska Soudního dvora se nařízení zaměřují na obecné kategorie osob, nicméně mohou být omezena na určité kategorie osob. Nařízení zůstává nařízením i tehdy, když je v době jeho zveřejnění možné určit počet, nebo dokonce totožnost osob, na které se vztahuje.

Nařízení je závazné v celém rozsahu

Je závazné v celém rozsahu, a proto je nelze použít neúplně, selektivně nebo částečně. Jedná se o právní akt, který je závazný pro:

  • orgány a instituce;
  • členské státy;
  • jednotlivce, jimž je určen.

Nařízení je přímo použitelné ve všech členských státech

To znamená, že:

  • není zapotřebí žádných opatření k jeho zahrnutí do vnitrostátních právních předpisů;
  • přiznává práva a udílí povinnosti nezávisle na vnitrostátních prováděcích opatřeních. To neznamená, že by členské státy nemohly prováděcí opatření přijmout. V případě potřeby tak musí učinit, v rámci dodržování zásady loajální spolupráce podle článku 4 Smlouvy o Evropské unii (SEU);
  • jednotlivci je mohou použít jako referenční princip ve svém vztahu s ostatními jednotlivci, s členskými státy nebo s evropskými orgány.

Nařízení platí ve všech členských státech ode dne vstupu v platnost, tj. 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku. Jeho právní účinky jsou současně, automaticky a jednotně závazné ve všech systémech vnitrostátních právních předpisů.

Prováděcí předpisy

Evropské orgány mohou rovněž přijmout prováděcí opatření: prováděcí předpisy. Tento typ nařízení je definován v článcích 164 a 178 SFEU a týká se prováděcích nařízení Evropského sociálního fondu a Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jedná se o právní akty, jejichž platnost závisí na „základních nařízeních“. Zatímco základní nařízení stanovují základní pravidla, prováděcí nařízení vymezují ustanovení technického rázu.

Poslední aktualizace: 12.08.2010

Top