Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Společné lety za účelem navrácení nelegálních migrantů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Společné lety za účelem navrácení nelegálních migrantů

Účelem tohoto rozhodnutí je koordinovat společné návraty leteckou cestou státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, ze dvou nebo více členských států.

AKT

Rozhodnutí Rady 2004/573/ES ze dne 29. dubna 2004 o organizaci společných letů za účelem navrácení státních příslušníků třetích zemí, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění, z území dvou nebo více členských států.

PŘEHLED

Toto rozhodnutí stanoví pravidla organizace letů za účelem návratu státních příslušníků třetích zemí *, na které se vztahuje individuální rozhodnutí o vyhoštění. Týká se zejména stanovení konkrétních úkolů, které mají plnit orgány určené organizujícími členskými státy *, a společných úkolů.

Toto rozhodnutí bylo přijato bez stanoviska Evropského parlamentu.

Každý členský stát určí vnitrostátní orgán příslušný k organizaci společných letů *. Povinností vnitrostátních orgánů organizujících členských států je:

 • vybrat leteckého dopravce a stanovit s ním související náklady na společný let;
 • požadovat a obdržet od tranzitních a cílových třetích zemí oprávnění, která jsou požadována pro provedení společného letu;
 • kontaktovat účastnící se členské státy a učinit s nimi vhodná opatření *;
 • vymezit pravidla fungování a určit, po dohodě s účastnícími se členskými státy, počet členů doprovodu *, který je vhodný s ohledem na počet státních příslušníků třetích zemí, kteří mají být navráceni;
 • uzavřít veškerá vhodná finanční ujednání s účastnícími se členskými státy.

Účastnící se členský stát uvědomí příslušný orgán organizujícího členského státu o svém úmyslu účastnit se společného letu, uvede počet státních příslušníků třetích zemí, kteří mají být navráceni, a poskytne dostatečný počet členů doprovodu pro každého státního příslušníka třetí země, který má být navrácen.

Povinností organizujícího členského státu je společně s účastnícími se členskými státy:

 • zajistit, aby každý státní příslušník třetí země a doprovod měl platné cestovní doklady a všechny další nezbytné doklady, jako jsou vstupní nebo průjezdní víza, potvrzení nebo záznamy;
 • informovat své diplomatické a konzulární zástupce v tranzitních a cílových třetích zemích za účelem získání nezbytné pomoci.

Společná pravidla ohledně bezpečnostních opatření, zdravotního stavu vyhošťovaných osob, kodexu chování doprovodu a použití donucovacích opatření jsou uvedena v příloze tohoto rozhodnutí.

Bezpečnostní opatření platná pro společné návraty leteckou cestou se týkají pěti fází: fáze před navrácením, fáze před odletem na letištích odletu a mezipřistání, průběhu letu, fáze tranzitu a fáze příletu.

Klíčové pojmy aktu

 • Státní příslušník třetí země: každá osoba, která není státním příslušníkem členského státu Evropské unie, Islandské republiky nebo Norského království.
 • Organizující členský stát: členský stát pověřený organizací společných letů.
 • Účastnící se členský stát: členský stát, který se účastní společných letů organizovaných organizujícím členským státem.
 • Společný let: přeprava státních příslušníků třetích zemí provedená leteckým dopravcem vybraným pro tento účel.
 • Návratová operace a společný návrat leteckou cestou: všechny činnosti, které jsou nezbytné k návratu dotčených státních příslušníků třetích zemí, včetně přepravy společnými lety.
 • Doprovod: bezpečnostní zaměstnanci pověření doprovodem státních příslušníků třetích zemí během společného letu, osoby pověřené lékařskou péčí a tlumočníci.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí 2004/573/ES

7. 8. 2004

Úř. věst. L 261 ze dne 6. 8. 2004

Poslední aktualizace: 03.12.2007

Top