Help Print this page 
Title and reference
Operativní priority Evropské investiční banky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Operativní priority Evropské investiční banky

Evropská investiční banka (EIB), která byla vytvořena v roce 1958 na základě Římských smluv, je banka na poskytování dlouhodobých půjček v Evropské unii (EU). Přispívá k evropské integraci a k hospodářskému rozvoji znevýhodněných regionů. V roce 1994 byl založen Evropský investiční fond (EIF) na podporu rozvoje malých a středních podniků (MSP) zažívajících rychlý růst a/nebo působících v odvětví nových technologií. EIB je jeho většinovým podílníkem a prostředníkem. V roce 2000 byla zřízena Skupina EIB, která se skládá z EIB a EIF. V rámci skupiny poskytuje EIB střednědobé a dlouhodobé půjčky, EIF se specializuje na operace s rizikovým kapitálem a poskytování záruk ve prospěch MSP.

Ve svém operačním plánu EIB definuje svou střednědobou politiku a stanovuje operativní priority s ohledem na cíle, které jí ukládá její vedení. Na období let 2011–2013 se její činnost v oblasti půjček zaměří na tyto priority:

 • soudržnost a konvergenci (DE) (EN) (FR);
 • podporu znalostní ekonomiky (DE) (EN) (FR);
 • rozvoj transevropských sítí (TEN) (DE) (EN) (FR);
 • ochranu životního prostředí (DE) (EN) (FR);
 • podporu malých a středních podniků (MSP) (DE) (EN) (FR);
 • podporu udržitelné, konkurenceschopné a spolehlivé energetiky (DE) (EN) (FR);
 • lidský kapitál (DE) (EN) (FR).

Sociální a hospodářská soudržnost v rozšířené Evropské unii

Politika soudržnosti EU usiluje o zmírnění hospodářských a sociálních rozdílů mezi různými regiony EU. Komise tuto politiku provádí mimo jiné prostřednictvím strukturálních fondů, které rozdělují finanční prostředky různým evropským regionům.

EIB doplňuje činnost strukturálních fondů prostřednictvím půjček, které poskytuje v rámci politiky soudržnosti. Tyto půjčky představují druhý zdroj financování pro projekty rozvíjené na místní či regionální úrovni.

Podpora znalostní ekonomiky

EIB pracuje na vytvoření znalostní ekonomiky určené k podpoře hospodářského růstu, zaměstnanosti a sociální soudržnosti. V rámci tohoto cíle EIB podporuje investice do tří oblastí:

 • vzdělávání;
 • výzkum a vývoj;
 • inovace.

Rozvoj transevropských sítí

EIB přináší také důležitou podporu financování transevropských sítí (TEN). Jde o sítě dopravní, energetické a komunikační infrastruktury.

Ochrana životního prostředí

Projekty, které EIB podporuje v oblasti životního prostředí, se týkají těchto odvětví:

 • městské životní prostředí;
 • udržitelná doprava;
 • hospodaření s vodními zdroji (zásobování a čištění odpadních vod);
 • boj proti klimatické změně;
 • obnovitelné zdroje energie a energetická účinnost.

Všechny projekty, které EIB financuje, musí být bez ohledu na svou povahu v souladu s evropskými zásadami, postupy a normami ve věci ochrany životního prostředí.

Podpora malým a středním podnikům (MSP)

Evropská investiční banka zajišťuje střednědobé a dlouhodobé financování MSP prostřednictvím úvěrových linek určených prostředníkům – bankám nebo jiným finančním institucím. Díky těmto úvěrovým linkám mohou prostředníci podporovat investiční projekty omezeného rozsahu, které MSP uskutečňují.

EIF zase podporuje MSP buď přímo poskytováním vlastních zdrojů prostřednictvím rizikových investic, nebo nepřímo přebíráním záruk za portfolia půjček MSP od finančních institucí nebo veřejných záručních institucí.

Podpora spolehlivé, konkurenceschopné a udržitelné energetiky

Podpora energetických potřeb EU tvoří jednu z hlavních priorit EIB. EIB proto soustřeďuje svou činnost kolem pěti hlavních oblastí:

 • obnovitelné zdroje energie;
 • energetická účinnost;
 • výzkum, vývoj a inovace;
 • diverzifikace a zabezpečení vnitřního zásobování;
 • zabezpečení vnějšího zásobování a hospodářský rozvoj.

Lidský kapitál

EIB přispívá k vytváření lidského kapitálu přidělováním půjček do sektoru zdravotnictví a školství. Z půjček poskytnutých EIB se mohou financovat například nové budovy, zařízení, nebo lze prostředky dokonce investovat do akademického výzkumu.

See also

 • Evropská investiční banka (DE) (EN) (FR)

Poslední aktualizace: 29.04.2011

Top