Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Evropský energetický program pro hospodářské oživení

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Evropský energetický program pro hospodářské oživení

Evropský energetický program pro hospodářské oživení (EEPR) zajišťuje prostředky pro udělování finanční pomoci v odvětví energetiky, a to zejména na zavádění propojovacích energetických infrastruktur, výroby energie na základě obnovitelných zdrojů, zachycování uhlíku a podporu energetické účinnosti.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze dne 13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky

PŘEHLED

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Jeho cílem je zřízení EEPR za účelem financování projektů v klíčových oblastech odvětví energetiky: plynárenské a elektrizační infrastruktury, větrné energie na moři a zachycování a ukládání uhlíku.

KLÍČOVÉ BODY

  • Program financuje projekty v oblasti plynárenských a elektrizačních infrastruktur s cíli, které spočívají v zajištění a diverzifikaci zdrojů energie a dodávek, zajištění bezpečnosti a spolehlivosti interoperability (tzn. vzájemného propojení) sítí, vývoji a optimalizaci kapacity sítě a připojení obnovitelných zdrojů do energetické soustavy či sítě.
  • Projekty větrné energie na moři* obdrží financování, pokud splňují určitá kritéria, která berou v úvahu výstavbu infrastruktury, inovační prvky projektu a to, jak projekt přispívá ke stávající soustavě větrné energie.
  • Projekty zachycování a ukládání uhlíku* obdrží financování, pokud projekt prokáže, že dokáže zachytit nejméně 80 % oxidu uhličitého (CO2) v průmyslových zařízeních.
  • Program má také finanční nástroj, který podporuje vývoj projektů souvisejících s energetickou účinností. Úlohu přidělování peněz na projekty, které podporují energetickou účinnost, převzal Evropský fond energetické účinnosti, zřízený v roce 2011.
  • Rozpočet programu dosahuje celkové výše 3,98 miliardy EUR, přičemž přibližně 2,3 miliardy EUR jde na projekty plynárenských a elektrizačních infrastruktur, 565 milionů EUR na projekty větrné energie na moři, 1 miliarda EUR na projekty zachycování a ukládání uhlíku a 146 milionů EUR na finanční nástroj.

KONTEXT

EEPR je součástí Plánu evropské hospodářské obnovy, zřízeného s cílem odstranit dopad finanční a energetické krize, která na evropské hospodářství dopadla v roce 2008.

Více informací je k dispozici zde:

KLÍČOVÉ POJMY

* Projekty větrné energie na moři: větrné elektrárny na moři.

* Zachycování a ukládání uhlíku: způsob zmírňování změny klimatu sestávající ze zachycování CO2 z průmyslových zařízení, jeho přepravy na úložiště a jeho vstřikování do podzemních geologických formací.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 663/2009

1. 8. 2009

-

Úř. věst. L 200, 31. 7. 2009, s. 31-45

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (EU) č. 1233/2010

30. 12. 2010

-

Úř. věst. L 346, 30. 12. 2010, s. 5-10

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (COM(2013) 791 final ze dne 18. 11. 2013).

Pracovní dokument útvarů Komise - Střednědobé hodnocení Evropského fondu energetické účinnosti přiložené k dokumentu: zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (SWD(2013) 457 final ze dne 18. 11. 2013).

Zpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění Evropského energetického programu pro hospodářské oživení (COM(2014) 669 final ze dne 28. 10. 2014).

Poslední aktualizace 13.08.2015

Top