Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vydávání euromincí

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
Multilingual display
Text

Vydávání euromincí

Evropská unie (EU) stanovuje pravidla pro vydávání euromincí určených k oběhu, a to včetně pamětních mincí.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 651/2012 ze dne 4. července 2012 o vydávání euromincí

PŘEHLED

Členské státy mohou razit dva typy euromincí: oběžné mince a pamětní mince.

Oběžné mince

Oběžné mince se uvádějí do peněžního oběhu v nominální hodnotě.

Malá část mincí může být uvedena na trh v hodnotě vyšší, než je nominální hodnota, je-li odůvodněna vysokou kvalitou mince, speciálním balením nebo jakýmikoli dalšími poskytnutými službami.

Každý členský stát, jehož měnou je euro, smí vydat pouze dvě pamětní mince ročně s výjimkou případů, kdy:

  • pamětní mince vydají společně všechny členské státy, jejichž měnou je euro; nebo
  • pamětní mince je vydána u příležitosti dočasného uvolnění či provizorního obsazení funkce hlavy státu.

Celkové množství pamětních mincí uvedených do peněžního oběhu v rámci jednotlivých emisí nesmí překročit vyšší z těchto dvou limitů:

  • 0,1 % kumulovaného celkového čistého počtu dvoueurových mincí uvedených do peněžního oběhu všemi členskými státy, jejichž měnou je euro, do začátku roku předcházejícího roku vydání pamětní mince. Tento limit může být zvýšen na 2 % kumulovaného celkového čistého počtu dvoueurových mincí v peněžním oběhu ve všech členských státech, jejichž měnou je euro, pokud se připomíná všeobecně známá a vysoce symbolická příležitost; nebo
  • 5,0 % kumulovaného celkového čistého počtu dvoueurových mincí uvedených do peněžního oběhu dotčeným členským státem do začátku roku předcházejícího roku vydání pamětní mince.

Sběratelské mince

Sběratelské mince mají postavení zákonného platidla pouze ve vydávajícím členském státě. Vydávající členský stát musí být na minci uveden jasným a snadno rozpoznatelným způsobem.

Aby bylo možno sběratelské mince snadno rozlišit od oběžných mincí, musí splňovat všechna tato kritéria:

  • jejich nominální hodnota musí být odlišná od nominálních hodnot oběžných mincí;
  • nesmí být na nich vyobrazení podobná společným stranám oběžných mincí;
  • jejich barva, průměr a hmotnost se musí významně lišit od oběžných mincí alespoň ve dvou z těchto tří vlastností; a
  • nesmí mít profilovanou hranu s jemnými vroubky ani tvar „španělského květu“.

Sběratelské mince lze uvádět na trh v hodnotě stejné nebo vyšší než nominální hodnota.

Členské státy přijmou všechna příslušná opatření s cílem odradit od používání sběratelských mincí jako platebního prostředku.

Konzultace před zničením oběžných mincí

Před zničením oběžných mincí vedou členské státy vzájemné konzultace a informují ředitele mincoven členských států, jejichž měnou je euro.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 651/2012

16. 8. 2012

Úř. věst. L 201 ze dne 27. 7. 2012

Poslední aktualizace: 04.02.2013

Top