Help Print this page 
Title and reference
Oznamování plánovaných schodků členský států

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Oznamování plánovaných schodků členský států

Toto nařízení stanoví pravidla, podle kterých musí členské státy oznámit Komisi informace o schodku veřejných financí a o veřejném zadlužení.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 479/2009 ze dne 25. května 2009 o použití Protokolu o postupu při nadměrném schodku, připojeného ke Smlouvě o založení Evropského společenství (kodifikované znění) (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Členské státy musí dodržovat maximální limity pro veřejné zadlužení a schodek státního rozpočtu. Orgánem odpovědným za kontrolu skutečnosti, že členské státy správně dodržují své závazky, je Komise.

Toto nařízení stanoví podmínky, za kterých členské státy podávají Komisi informace týkající se jejich schodku a veřejného zadlužení.

Připomínáme, že se členské státy vystavují sankcím podle postupu při nadměrném schodku, neplní-li své rozpočtové závazky.

Pravidla oznamování pro členské státy

Členské státy musí dodat několik druhů informací, zejména:

  • odhad schodku veřejných financí pro probíhající rok (rok n);
  • odhad schodku veřejných financí pro rok n-1;
  • výši skutečného schodku veřejných financí v letech n-2, n-3 a n-4;
  • odhad výše veřejného zadlužení v roce n;
  • skutečnou výši veřejného zadlužení v letech n-1, n-2, n-3 a n-4.

Členské státy mají povinnost podávat tyto informace dvakrát ročně:

  • poprvé do 1. dubna probíhajícího roku;
  • podruhé do 1. října stejného roku; oznámení učiněná k tomuto datu jsou aktualizací odhadů dodaných do 1. dubna.

Kvalita informací dodaných členskými státy

Eurostat (DE) (EN) (FR) je útvar Komise, který přijímá informace dodávané členskými státy. Jeho úkolem je také zajistit kvalitu údajů zasílaných členskými státy, zejména pokud jde o jejich úplnost, spolehlivost a soulad s účetními předpisy. Pravidla jsou uvedena také v Evropském systému národních a regionálních účtů EU.

Eurostat tedy provádí pravidelně hodnocení kvality údajů oznámených členskými státy. Je neustále v kontaktu s orgány členských států. Může například požadovat podrobné soupisy účetních metod, postupů a zdrojů používaných členskými státy při sestavování jejich statistických údajů.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 479/2009

30. 6. 2009

-

Úř. věst. L 145 ze dne 10. 6. 2009

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 679/2010

19. 8. 2010

Úř. věst. L 198 ze dne 30. 7. 2010

Poslední aktualizace: 11.02.2011

Top