Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Třetí etapa hospodářské a měnové unie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Třetí etapa hospodářské a měnové unie

Třetí etapou hospodářské a měnové unie (HMU) je zavedení eura a zavedení společné měnové politiky pro členské státy Evropské unie. Přechod do třetí etapy HMU probíhá postupně. Některé členské státy dosud nesplňují hospodářské a právní podmínky pro přechod do třetí etapy.

Hospodářská a měnová unie (HMU) je procesem harmonizace hospodářských a měnových politik členských států Evropské unie (EU). Tento proces má tři fáze:

  • fáze 1 (od 1. července 1990 do 31. prosince 1993): volný pohyb kapitálu mezi členskými státy;
  • fáze 2 (od 1. ledna 1994 do 31. prosince 1998): koordinace měnových politik členských států a posílení spolupráce mezi národními centrálními bankami členských států;
  • fáze 3 (od 1. ledna 1999): postupné zavádění eura a zavedení jednotné měnové politiky pod vedením Evropské centrální banky (ECB).

První dvě etapy HMU již byly dokončeny. Třetí a poslední etapa právě probíhá. Týká se zejména zavedení eura v členských státech. V současné době přijalo euro, jakožto jednotnou měnu, 17 členských států. Tyto státy tvoří „eurozónu“.

Přechod na euro

Dříve než může členský stát přistoupit ke třetí fázi HMU, musí nejprve splnit řadu hospodářských a právních požadavků.

Hospodářské požadavky se nazývají konvergenční kritéria. Cílem je zajistit, aby měl členský stát stabilní ekonomiku a nacházel se ve stabilní finanční situaci, aby byla v eurozóně zachována stabilita.

Právní požadavky znamenají, že vnitrostátní právní předpisy jsou slučitelné se Smlouvou, zejména pokud jde o body týkající se národní centrální banky a měny.

Pokud členský stát splňuje všechny tyto požadavky, je mu povoleno účastnit se třetí fáze hospodářské a měnové unie a přijmout euro jako jednotnou měnu. Euro tedy nahradí dřívější národní měnu a stává se oficiální měnou členského státu.

Evropská centrální banka

Evropská centrální banka (ECB) hraje v HMU důležitou roli. Vypracovává měnovou politiku členských států eurozóny. Pouze ona může povolit vydávání eurobankovek. Členské státy mohou vydávat mince, ale ECB musí předem povolit množství, které bude vydáno.

První členské státy eurozóny

3. květen 1998 je pro zahájení 3. fáze hospodářské a měnové unie historickým datem. Tento den přijala Rada rozhodnutí, ve kterém uznala, že 11 členských států splnilo podmínky nezbytné pro přijetí jednotné měny k 1. lednu 1999 (Belgie, Německo, Španělsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Nizozemsko, Rakousko, Portugalsko a Finsko).

Zavedení eura pak probíhalo ve dvou etapách:

  • 1. ledna 1999: euro bylo zavedeno v bezhotovostní podobě a byly stanoveny přepočítací koeficienty pro původní národní měny. Původní národní měny se tak staly jednotkami subdivize eura bez desetinných míst;
  • 1. ledna 2002: byly na území členských států zavedeny mince a bankovky eura; občané i podniky EU tak mohli provádět své platby v eurech.

Řecko, které v roce 1998 nesplňovalo konvergenční kritéria, požádalo o přehodnocení své situace v roce 2000. Komise vyslovila kladné stanovisko a Řecko oficielně vstoupilo do 3. fáze HMU dne 1. ledna 2001.

Rozšiřování eurozóny

V zásadě se od všech členských států EU očekává, že vstoupí do 3. fáze HMU a tedy přijmou euro (článek 119 Smlouvy o fungování Evropské unie). Některé členské státy však ještě nesplňují nezbytné hospodářské a finanční podmínky. Tyto státy mají dočasnou výjimku do doby než budou schopny vstoupit do eurozóny. Dánsko a Spojené království jsou od účasti v eurozóně osvobozeny (viz níže).

Nejméně každé dva roky hodnotí Komise a ECB pokrok, který učinily členské státy mající výjimku z konvergenčních kritérií a právních požadavků. Pokud vysloví kladné stanovisko týkající se schopnosti členského státu vstoupit do 3. fáze HMU, přijme Rada rozhodnutí o přistoupení členského státu do eurozóny.

Na základě tohoto postupu byla již eurozóna rozšířena o tyto členské státy:

V současné době má tedy euro jakožto jednotnou měnu 17 z 27 členských států.

Výjimky

Spojené království a Dánsko oznámily, že nehodlají vstoupit do 3. fáze HMU a nechtějí přijmout euro. Tyto dva členské státy mají výjimku týkající se účasti v HMU. Podrobnosti režimu výjimky jsou uvedeny v protokolech přiložených k zakládajícím smlouvám EU, které se týkají těchto dvou zemí. Spojené království i Dánsko si zachovaly možnost výjimečný režim ukončit a předložit kandidaturu pro vstup do 3. fáze HMU.

Poslední aktualizace: 11.02.2011

Top