Help Print this page 
Title and reference
Měnové právo členských států, které přijaly euro

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Měnové právo členských států, které přijaly euro

Toto nařízení definuje ustanovení měnového práva členských států, které přijaly euro.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura (Viz pozměňovací akty)

PŘEHLED

Toto nařízení definuje měnové právo členských států, které přijaly euro za svou jednotnou měnu, a popisuje různé etapy zavádění eura v členském státě.

Členský stát může po přijetí eura využít přechodného období nebo období postupného zrušení, které mu usnadní přechod na jednotnou měnu. Poté se euro zavede v členském státě a trvale nahradí původní národní měnu.

Přechodné období

Přechodné období trvá nejvýše tři roky. Začíná datem přijetí eura a končí datem výměny hotového oběživa členského státu:

  • datem přijetí eura se rozumí datum, ke kterému příslušný členský stát vstoupí do třetí etapy Evropské hospodářské a měnové unie. O této etapě rozhoduje Rada, která dotčenému členskému státu povoluje přijetí eura;
  • datem výměny hotového oběživa se rozumí datum, ke kterému euro získá postavení zákonného platidla v členském státě. V dotčeném státě se poté smějí používat eurobankovky a euromince.

Cílem přechodného období je umožnit hladký přechod mezi národní měnou členského státu a eurem. V průběhu tohoto období se nadále uplatňují měnové právní předpisy platné v členském státě před přijetím eura. Národní měna si tedy zachovává postavení zákonného platidla na území členského státu a může se nadále používat.

Během přechodného období má členský stát možnost připravit se na přechod k euru. Euro je pak možné začít používat při některých finančních operacích:

  • bankovní operace: například pokud banka obdrží platbu v jednotce euro, musí provést přepočet (podle příslušného přepočítacího koeficientu), aby částku mohla připsat na účet znějící na národní měnovou jednotku (a naopak);
  • veřejný dluh a veřejné výdaje členského státu: částky těchto výdajů mohou být vyjádřeny v euru;
  • některé trhy, zejména v oblasti cenných papírů a komodit: národní měnová jednotka může být při transakcích nahrazena jednotkou euro.

Přechodné období však není povinné. Datum přijetí eura tak může být totožné s datem výměny hotového oběživa. V takovém případě může členský stát využít ještě období postupného zrušení.

Období postupného zrušení

Období postupného zrušení trvá nejvýše jeden rok. Vztahuje se pouze na ty členské státy, které neměly mezi datem přijetí eura a datem výměny hotového oběživa přechodné období.

Cílem období postupného zrušení je postupně nahradit národní měnu eurem. Během tohoto období musí být základní jednotkou euro, ale zůstává možnost nadále odkazovat na národní měnovou jednotku.

Nahrazení národní měny eurem

Od data výměny hotového oběživa euro získává postavení zákonného platidla a stává se úřední měnou členského státu.

Euro tedy nahradí národní měnu podle přepočítacího koeficientu, který přijala Rada. Eurobankovky a euromince se stávají jediným zákonným platidlem v členském státě. Veškeré odkazy na národní měnovou jednotku učiněné před výměnou hotového oběživa se považují za odkazy na jednotku euro podle příslušných přepočítacích koeficientů.

Po výměně hotového oběživa se ještě původní národní měna může používat během období dvojího oběživa, které nesmí přesáhnout šest měsíců.

Eurobankovky a euromince

Euro se stane zúčtovací jednotkou Evropské centrální banky (ECB) a centrálních bank zúčastněných členských států. ECB a centrální banky zúčastněných států mohou uvádět do oběhu eurobankovky a euromince. Tyto bankovky a mince jsou jediným zákonným platidlem v eurozóně.

Členské státy zodpovídají za boj proti padělání a napodobování eurobankovek a euromincí.

Změna nařízení v souvislosti s rozšířením eurozóny

Toto nařízení se mění pokaždé, když přijme euro nový členský stát. V příloze se uvede seznam zúčastněných členských států a u každého z nich se upřesní datum přijetí eura a datum výměny hotového oběživa.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení Rady (ES) č. 974/98

1. 1. 1999

-

Úř. věst. L 139 ze dne 11. 5. 1998

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 2596/2000

1. 1. 2001

-

Úř. věst. L 300 ze dne 29. 11. 2000

Nařízení (ES) č. 2169/2005

18. 1. 2006

-

Úř. věst L 346 ze dne 29. 12. 2005

Nařízení (ES) č. 1647/2006

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 309 ze dne 9. 11. 2006

Nařízení (ES) č. 835/2007

1. 1. 2008

-

Úř. věst. L 186 ze dne 18. 7. 2007

Nařízení (ES) č. 836/2007

1. 1. 2008

-

Úř. věst. L 186 ze dne 18. 7. 2007

Nařízení (ES) č. 693/2008

1. 1. 2009

-

Úř. věst. L 195 ze dne 24. 7. 2008

Nařízení (EU) č. 670/2010

1. 1. 2011

-

Úř. věst. L 196 ze dne 28. 7. 2010

Poslední aktualizace: 23.10.2010

Top