Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Měnové právo eurozóny - přechod na euro v praxi

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Měnové právo eurozóny - přechod na euro v praxi

Země Evropské unie (EU), která splnila přísná kritéria k přijetí eura, musí při přechodu ze své národní měny dodržet jasně vymezená pravidla. Po uskutečnění tohoto přechodu musí dodržovat rozpočtovou disciplínu, jak to vyžaduje nedávno přijatá smlouva, která má zajistit řádnou správu eurozóny.

AKT

Nařízení Rady (ES) č. 974/98 ze dne 3. května 1998 o zavedení eura

PŘEHLED

Země Evropské unie (EU), která splnila přísná kritéria k přijetí eura, musí při přechodu ze své národní měny dodržet jasně vymezená pravidla. Po uskutečnění tohoto přechodu musí dodržovat rozpočtovou disciplínu, jak to vyžaduje nedávno přijatá smlouva, která má zajistit řádnou správu eurozóny.

CO JE ÚKOLEM TOHOTO NAŘÍZENÍ?

Upravuje měnové právo zemí EU, které přijaly euro jako jednotnou měnu, a stanovuje různé etapy, jež vedou k jeho zavedení.

KLÍČOVÉ BODY

Mezi datem, kdy země přijme euro, a dobou, kdy eurobankovky a euromince vstoupí do oběhu, může být až tříleté přechodné období. V praxi se nyní obě data kryjí, jak ukázala Litva, která přijala euro 1. ledna 2015.

Období postupného ukončování v délce až jednoho roku je poskytováno těm zemím, které neprovedou přechodnou úpravu. V tomto období se může euro používat souběžně s národní měnou, než je tato stažena z oběhu.

Národní centrální banky zemí, které přijaly euro, a Evropská centrální banka jsou jedinými orgány oprávněnými uvádět do oběhu bankovky a mince jednotné měny.

Země, kde se platí eurem, zodpovídají za zvládání všech pokusů o padělání bankovek a mincí.

K posílení hospodářského rámce eurozóny země EU přijaly Smlouvu o stabilitě, koordinacI a správě. Ta vstoupila v platnost dne 1. ledna 2013. Její pravidla mají:

podporovat rozpočtovou disciplínu prostřednictvím rozpočtového paktu (např. udržovat vnitrostátní rozpočty vyrovnané nebo v přebytku),

posílit koordinaci hospodářských politik jednotlivých států,

zlepšit správu eurozóny.

Evropská unie také zavedla roční cyklus koordinace hospodářské politiky. Je znám jako „evropský semestr“. V jeho rámci Komise provádí podrobnou analýzu vnitrostátních rozpočtových a makroekonomických programů a programů strukturálních reforem. Následně vydá každé zemi EU podrobná doporučení pro nadcházejících 12 až 18 měsíců.

Další informace najdete na internetových stránkách Evropské komise v části o euru.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 974/98

1. 1. 1999

-

Úř. věst. L 139, 11. 5. 1998, s. 1-5

Pozměňovací akty

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Nařízení (ES) č. 2596/2000

1. 1. 2001

-

Úř. věst. L 300, 29. 11. 2000, s. 2-3

Nařízení (ES) č. 2169/2005

18. 1. 2006

-

Úř. věst. L 346, 29. 12. 2005, s. 1-5

Nařízení (ES) č. 1647/2006

1. 1. 2007

-

Úř. věst. L 309, 9. 11. 2006, s. 2-3

Nařízení (ES) č. 835/2007

1. 1. 2008

-

Úř. věst. L 186, 18. 7. 2007, s. 1-2

Nařízení (ES) č. 836/2007

1. 1. 2008

-

Úř. věst. L 186, 18. 7. 2007, s. 3-4

Nařízení (ES) č. 693/2008

1. 1. 2009

-

Úř. věst. L 195, 24. 7. 2008, s. 1-2

Nařízení (EU) č. 670/2010

1. 1. 2011

-

Úř. věst. L 196, 27. 8. 2010, s. 1-3

Nařízení (EU) č. 827/2014

1. 1. 2015

-

Úř. věst. L 228, 31. 7. 2014, s. 3-4

Poslední aktualizace 14.09.2015

Top