Help Print this page 
Title and reference
Obchodování s produkty z tuleňů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DE html EN html FR html IT html HU html PL html RO
Multilingual display
Text

Obchodování s produkty z tuleňů

Toto nařízení zakazuje obchod s produkty z tuleňů na trhu EU a harmonizuje vnitrostátní právní předpisy v této oblasti.

AKT

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 ze dne 16. září 2009 o obchodování s produkty z tuleňů

PŘEHLED

Po tom, co občané vyjádřili nesouhlas se způsoby lovu tuleňů, toto nařízení harmonizuje stávající vnitrostátní právní předpisy ohledně uvádění produktů z tuleňů na trh Evropské unie (EU) *.

Uvádění produktů z tuleňů na trh EU je povoleno pouze v případě, že tyto produkty:

  • jsou získávané při tradičních lovech tuleňů pořádaných inuitskými * a jinými původními společenstvími, které přispívají k jejich živobytí;
  • pocházejí z vedlejších produktů lovu regulovaného vnitrostátním právem a prováděného výhradně za účelem udržitelného řízení mořských zdrojů. Uvedení na trh je možné pouze na neziskovém základě.

Dovoz produktů z tuleňů z nekomerčních důvodů je rovněž povolen, pokud je pouze příležitostný a představuje výhradně zboží určené pro osobní použití cestujících nebo jejich rodin.

Země EU jsou odpovědné za stanovení sankcí za porušení tohoto nařízení a musí zajistit uplatňování příslušných sankcí.

Každé čtyři roky musí země EU poslat Komisi zprávu s uvedením opatření, které podnikly v rámci provádění tohoto nařízení.

Kontext

Toto nařízení doplňuje stávající právní předpisy EU ohledně ochrany tuleňů, zejména směrnici 83/129/EHS, která zakazuje dovoz kůží z některých tuleních mláďat do zemí EU.

Ochrana dobrých životních podmínek zvířat je cílem, o který usiluje Komise, a je předmětem protokolu, který je přílohou ke Smlouvě o ES (protokol č. 33) a který je základem akčního plánu v oblasti dobrých životních podmínek a ochrany zvířat pro období 2006–2010.

Klíčové pojmy aktu

  • Tuleň: jedinec všech druhů ploutvonožců.
  • Produkt z tuleňů: jakýkoli produkt, zpracovaný nebo nezpracovaný, získaný nebo pocházející z tuleňů, včetně masa, oleje, tuků, orgánů a kožešinových kůží surových, vyčiněných či vydělaných, včetně kožešinových kůží sestavených do plátů, křížů a podobných forem, a výrobků z kožešinových kůží.
  • Inuit: původní příslušníci inuitské domoviny, tj. těch arktických a subarktických oblastí, kde v současnosti nebo tradičně mají Inuité domorodá práva a zájmy, které Inuité uznávají za příslušníky svého lidu.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (ES) č. 1007/2009

20. 11. 2009

Úř. věst. L 286 ze dne 31. 10. 2009

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Komise (EU) č. 737/2010 ze dne 10. srpna 2010, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1007/2009 o obchodování s produkty z tuleňů (Úř. věst. L 216 ze dne 17.8.2010)

See also

  • Internetové stránky generálního ředitelství pro životní prostředí Evropské komise o lovu tuleňů (EN)

Poslední aktualizace: 22.02.2011

Top