Help Print this page 
Title and reference
Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Smlouvy o spotřebitelském úvěru

Rozvoj úvěrového trhu v Evropské unii musí být spojen s posílenými právy spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních předpisů musí umožnit i podporu přeshraničních úvěrů.

AKT

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/48/ES ze dne 23. dubna 2008 o smlouvách o spotřebitelském úvěru a o zrušení směrnice Rady 87/102/EHS.

PŘEHLED

Rozvoj úvěrového trhu v Evropské unii musí být spojen s posílenými právy spotřebitelů. Harmonizace vnitrostátních předpisů musí umožnit i podporu přeshraničních úvěrů.

CO JE CÍLEM TÉTO SMĚRNICE?

Směrnice harmonizuje právní a správní předpisy zemí Evropské unie týkající se záležitostí ohledně úvěrů poskytnutých spotřebitelům, kteří si půjčují peníze na financování nákupů zboží a služeb (dovolené, zboží, nový vůz apod.). Otevře evropský trh se spotřebitelskými půjčkami a současně zvýší transparentnost smluvních podmínek a úroveň ochrany spotřebitelů.

Tato směrnice však není použitelná na smlouvy o úvěru:

zajištěné hypotékou, které upravuje směrnice 2014/17/EU o smlouvách o spotřebitelském úvěru na nemovitosti určené k bydlení,

uzavřené s cílem získat pozemek nebo nemovitost, upravené směrnicí 2014/17/EU,

jejichž celková hodnota je nižší než 200 EUR nebo vyšší než 75 000 EUR. Směrnice se musí nejpozději do 21. března 2016 (datum, do kdy musí být provedena směrnice 2014/17/EU) uplatňovat na nezajištěné úvěrové smlouvy určené na rekonstrukce nemovitostí určených k bydlení na částku vyšší než 75 000 EUR.

KLÍČOVÉ ASPEKTY

Pokud reklama na úvěry obsahuje aspekty související s náklady na tento úvěr (například úrokovou sazbu), musí reklama poskytovat standardní informace na základě reprezentativního příkladu, včetně mimo jiné:

úrokové sazby a podrobných údajů o nákladech,

výše úvěru,

roční procentní sazby nákladů (RPSN), která ve formě procenta vyjadřuje všechny povinné náklady na získání úvěru (úroková sazba půjčky, správní poplatek, povinné pojistné, záruční poplatky).

Během předsmluvní fáze musí věřitel v přiměřenou dobu poskytnout srozumitelné informace o základních prvcích nabízeného úvěru. Patří mezi ně:

doba trvání úvěrové smlouvy,

celková výše úvěru,

výpůjční úroková sazba a podmínky týkající se této sazby,

roční procentní sazba a celková výše splatná spotřebitelem,

výše, počet a četnost plateb,

poplatky související se smlouvou nebo z ní vyplývající,

důsledky pozdní platby a neplnění.

Spotřebitelé by měli informace obdržet ve standardizovaném formátu.

Podobné informace musí v podobném formátu obsahovat i úvěrová smlouva.

Věřitelé musí:

poskytnout spotřebitelům náležitá vysvětlení, aby si spotřebitelé mohli vybrat smlouvu, která odpovídá jejich potřebám a finanční situaci,

před podpisem smlouvy posoudit solventnost svých zákazníků a při tom respektovat právo spotřebitelů na informace v případě, že je po nahlédnutí do databáze úvěrů jejich žádost o úvěr zamítnuta.

Spotřebitelé:

mají 14 dnů na odstoupení od smlouvy bez nutnosti uvést důvod,

mají právo svůj úvěr kdykoli předčasně splatit, pokud věřitel obdrží spravedlivé a objektivně odůvodněné odškodnění.

OD KDY SE SMĚRNICE POUŽIJE?

Směrnice vstoupila v platnost 11. června 2008 a musela být provedena nejpozději do 11. června 2010.

Další informace jsou k dispozici na internetové stránce Evropské komise, na stránce věnované právům spotřebitelů.

Viz též další informace o směrnici o spotřebitelských úvěrech i o dalších otázkách týkajících se této směrnice a jejího provádění.

ODKAZY

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2008/48/ES

11. 6. 2008

11. 6. 2010

Úř. věst. L 133, 22. 5. 2008, s. 66-92

Pozměňovací akt(y)

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník Evropské unie

Směrnice 2014/17/EU

20. 3. 2014

21. 3. 2016

Úř. věst. L 60, 28. 2. 2014, s. 34-85

Poslední aktualizace: 05.01.2015

Top