Help Print this page 
Title and reference
Distribuce motorových vozidel a poprodejní servis

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Distribuce motorových vozidel a poprodejní servis

Toto nařízení se týká vertikálních dohod souvisejících s distribucí nebo poskytováním servisu oprav a údržby motorových vozidel, aby byla nadále zajištěna nezbytná ochrana hospodářské soutěže na poprodejních trzích motorových vozidel Evropské unie (EU) po skončení platnosti nařízení Komise (ES) č. 1400/2002.

AKT

Nařízení Komise (EU) č. 461/2010 ze dne 27. května 2010 o použití čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie na kategorie vertikálních dohod a jednání ve vzájemné shodě v odvětví motorových vozidel

PŘEHLED

Čl. 101 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU) stanoví výjimky pro vertikální dohody *, které přinášejí dostatečné výhody převažující škodlivé účinky. Nařízení Komise (ES) č. 1400/2002, jehož platnost skončila dne 31. května 2010, zajišťovalo pro odvětví motorových vozidel specifickou blokovou výjimku pro vertikální dohody o nákupu, prodeji nebo dalším prodeji nových motorových vozidel a vertikální dohody o poskytování servisu oprav a údržby pro tato vozidla a pro distribuci náhradních dílů. Nařízení (ES) č. 461/2010 nahrazuje nařízení Komise (ES) 1400/2002.

Vertikální dohody týkající se nákupu, prodeje nebo dalšího prodeje nových motorových vozidel

Nařízení (ES) č. 461/2010 uplatňuje nařízení Komise (EU) č. 330/2010 na vertikální dohody týkající se nákupu, prodeje nebo dalšího prodeje nových motorových vozidel. Nicméně aby dodavatelé měli čas přizpůsobit se obecnému systému, prodlužuje se platnost těch ustanovení nařízení Komise (ES) č. 1400/2002, která se týkají takových dohod, do 31. května 2013.

Vertikální dohody týkající se poprodejního trhu motorových vozidel

Nařízení (EU) č. 461/2010 také uplatňuje nařízení č. 330/2010 na vertikální dohody týkající se podmínek koupě, prodeje a dalšího prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla nebo poskytování servisu oprav a údržby motorových vozidel, pokud splňují požadavky pro výjimku podle nařízení č. 330/2010 a neobsahují žádná z následujících tvrdých omezení popsaných v nařízení (EU) č. 461/2010:

  • omezení prodeje náhradních dílů pro motorová vozidla členy selektivního distribučního systému;
  • omezení dohodnuté mezi dodavatelem náhradních dílů nebo nástrojů pro opravy a výrobcem motorových vozidel, které omezuje možnost dodavatele prodávat toto zboží schváleným nebo nezávislým distributorům nebo schváleným nebo nezávislým servisním pracovníkům nebo konečným uživatelům;
  • omezení dohodnuté mezi výrobcem motorových vozidel, který používá komponenty pro první montáž motorových vozidel, a dodavatelem těchto komponentů, které omezuje schopnost dodavatele dobře viditelným způsobem umisťovat svoji obchodní značku nebo logo na dodávané komponenty.

V souladu s nařízením Rady č. 19/65/EHS platí, že když se paralelní sítě s podobnými vertikálními omezeními týkají více než 50 % daného trhu, může Komise prohlásit, že se toto nařízení nevztahuje na vertikální dohody obsahující určitá omezení vztahující se k dotyčnému trhu.

Klíčové pojmy aktu

  • Vertikální dohoda: dohoda nebo jednání ve vzájemné shodě, jež byly uzavřeny mezi dvěma nebo více podniky, z nichž každý jedná na různé úrovni výrobního či distribučního řetězce, a které se týkají podmínek, za kterých mohou strany nakupovat, prodávat nebo dále prodávat určité zboží nebo služby.

Odkazy

Akt

Vstup v platnost – Datum ukončení platnosti

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Nařízení (EU) č. 461/2010

1. 6. 2010–31. 5. 2023

-

Úř. věst. L 129 ze dne 28. 5. 2010

Poslední aktualizace: 06.12.2010

Top