Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zlepšování kvality vzdělávání učitelů

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Zlepšování kvality vzdělávání učitelů

Komise zkoumá situaci ohledně vzdělávání učitelů v Evropské unii (EU) a hledá způsoby, jak zlepšit stávající opatření. Cílem je zajistit, aby výuka měla vysokou kvalitu, reagovala na současné výzvy a byla lépe přizpůsobena znalostní společnosti.

AKT

Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu ze 3. srpna 2007 o zlepšování kvality vzdělávání učitelů (KOM(2007) 392 v konečném znění – nebylo zveřejněno v Úředním věstníku).

PŘEHLED

Kvalita výuky je hlavním faktorem v plnění lisabonských cílů v oblasti sociální soudržnosti, růstu a hospodářské konkurenceschopnosti.

Pracovníci ve školství musí být schopni poskytovat vysoce kvalitní výuku, aby občané EU mohli získávat znalosti a dovednosti, které potřebují v osobním i profesním životě.

Nezbytné dovednosti

Stávající investice do nepřetržité odborné přípravy a rozvoje pracovníků ve školství jsou nedostatečné. Neexistuje členský stát, v němž minimální doba vyhrazená pro odbornou přípravu přesahuje pět dní za rok. I když účast na nepřetržité odborné přípravě je v 11 členských státech pro učitele povinná, míra účasti učitelů na takové přípravě je příliš nízká pro dosažení trvalé úrovně rozvoje mezi učiteli.

Systémy odborné přípravy učitelů, které se momentálně v členských státech používají, nepodporují získávání nových vyučovacích dovedností, jež si vynucují změny ve vzdělávání a ve společnosti obecně.

I když se požaduje, že učitelé budou předávat základní vědomosti, očekává se, že kromě jiného také zajistí, aby:

 • byly brány v potaz zvláštní potřeby každého žáka;
 • se žáci připravili na proces celoživotního samostatného učení;
 • všichni mladí lidé získali klíčové dovednosti;
 • výuka byla přizpůsobena multikulturnímu prostředí;
 • se používaly nové technologie.

Společný akční rámec

Učitelská profese má v celé EU společné charakteristiky. Je proto možné dospět ke společné vizi toho, jaké dovednosti učitelé potřebují, a to na základě určitých zásad.

Komise proto členským státům nabízí balíček pokynů s cílem rozvinout opatření, která usilují o:

 • dobrou koordinaci opatření v oblasti počáteční a další odborné přípravy zavedených v uceleném systému, který dostává dostatečné zdroje;
 • zajištění toho, aby všichni učitelé disponovali vědomostmi, postoji a pedagogickými dovednostmi, které potřebují, aby mladým lidem pomáhali využívat celý jejich potenciál;
 • podporu stavu a uznávání učitelské profese;
 • vytvoření programů vzdělávání učitelů na magisterském a doktorském stupni vyššího vzdělávání (a na bakalářském stupni);
 • motivování k praxi hodnocení a výzkumu ze strany pracovníků v této profesi;
 • prozkoumání toho, zda je nutné zvýšit úroveň kvalifikací a míru praktické zkušenosti požadované při obsazování učitelských pozic.

Komise plánuje podniknout následující kroky pro podpoření členských států v jejich úsilí reformovat systémy odborné přípravy učitelů:

 • zajistit, aby akční programy podporovaly členské státy v jejich úsilí o zlepšení organizace a obsahu systému odborné přípravy učitelů;
 • vyvinout ukazatele v této oblasti;
 • přispět k vytvoření a šíření nových poznatků v oblasti výuky a vzdělávání učitelů.

Komise plánuje měřit zlepšení kvality vzdělávání učitelů v rámci pracovního programu „Vzdělávání a odborná příprava 2010“.

Kontext

Program celoživotního učení (2007–2013) podporuje mobilitu učitelů (programy Socrates a Leonardo da Vinci) a pomáhá vytvářet projekty spolupráce mezi organizacemi působícími v oblasti odborné přípravy učitelů.

Poslední aktualizace: 10.01.2008

Top