Help Print this page 
Title and reference
Eurydice

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Eurydice

Síť Eurydice je hlavní informační nástroj o strukturách, systémech a rozvoji na národní a evropské úrovni v oblasti vzdělávání. Jejím cílem je zlepšit evropskou spolupráci v oblasti celoživotního vzdělávání.

AKT

Usnesení Rady a ministrů školství zasedajících v Radě ze dne 6. prosince 1990 o síti Eurydice pro informace ve vzdělávání v Evropském společenství (Úřední věstník C 329 ze dne 31.12.1990)

PŘEHLED

Síť Eurydice slouží jako obrovský zdroj srovnatelných informací o evropských vzdělávacích systémech a politikách a široké škály srovnávacích analýz o různých tématech vzdělávacích systémů. Síť podporuje evropskou spolupráci ve vzdělávání vycházející z faktických poznatků.

Síť nyní tvoří 40 národních oddělení nacházejících se ve všech 36 zemích zapojených do programu Erasmus+. Informace, které poskytují národní oddělení Eurydice, jsou v podstatě normativní a kvalitativní a týkají se oficiálních dokumentů, jako jsou zákony, výnosy, nařízení a doporučení. Ústřední oddělení Eurydice (se sídlem v Bruselu) tyto informace spojí s dalšími zdroji údajů - jako jsou statistické údaje z Eurostatu, databáze UOE (společná databáze UNESCO, OECD a Eurostatu) a výsledky mezinárodních vzdělávacích průzkumů - s cílem připravit finální zprávy.

Všechny publikace Eurydice jsou k dispozici zdarma na internetových stránkách Eurydice nebo na vyžádání v tištěné podobě. Prostřednictvím své práce má Eurydice za cíl podporovat porozumění, spolupráci, důvěru a mobilitu na evropské a mezinárodní úrovni. Síť tvoří národní oddělení lokalizovaná v evropských zemích a koordinuje ji Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast EU.

Pokud chcete další informace o síti Eurydice, klikněte sem.

SOUVISEJÍCÍ AKTY

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1288/2013 , kterým se zavádí program Erasmus+: program Unie pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport,Úř. věst. L 347 ze dne 20. 12. 2013.

Poslední aktualizace: 07.04.2014

Top