Help Print this page 
Title and reference
EURES: evropská síť zaměstnání a pracovní mobility

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

EURES: evropská síť zaměstnání a pracovní mobility

EURES přispívá k rozvíjení evropského trhu práce, otevřeného a dostupného všem prostřednictvím nadnárodní, meziregionální a přeshraniční výměny volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a výměnou informací o životních podmínkách a možnostech získání odborné kvalifikace.

AKT

Rozhodnutí Komise (EHS) č. 8/2003 ze dne 23. prosince 2002, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 1612/68, pokud jde o vyřizování nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání

PŘEHLED

Komise hodlá posílit a konsolidovat EURES jako základní nástroj poskytování sítě služeb zaměstnanosti v Evropském hospodářském prostoru a ve Švýcarsku.

Členy a partnery sítě EURES jsou:

Činnost členů a partnerů zahrnuje:

  • provádění zprostředkovacích služeb uchazečům o zaměstnání, včetně personalizovaného poradenství, zprostředkování kontaktu mezi pracovníky a zaměstnavateli a poskytování pomocných služeb zaměstnavatelům, kteří hledají pracovníky v jiné evropské zemi;
  • šíření aktualizovaných informací o životních a pracovních podmínkách a trendech na trhu práce;
  • rozvoj spolupráce mezi službami zaměstnanosti a sociálními službami, sociálními partnery a jinými dotčenými orgány na úrovni členských států, přeshraničních regionů a různých oblastí zaměstnanosti;
  • sledování a hodnocení překážek mobility včetně rozdílů v legislativě a správních postupech, nadbytečné a nedostatečné odborné kvalifikace a migračních toků.

Členové a partneři se zavazují k začlenění svých databází o nabízených volných pracovních místech do databáze EURES a k tomu, že:

  • členům a partnerům sítě budou poskytovat úplné a aktuální informace o nabídkách zaměstnání a žádostech o zaměstnání, o trhu práce, o životních a pracovních podmínkách, o překážkách mobility a všechny další informace potřebné k vytvoření evropské sítě. Mimoto se zavazují k ochraně osobních údajů a k poskytování infrastruktur a potřebných služeb, jako jsou počítačové terminály;
  • budou jmenovat a školit manažery a poradce EURES a případné další poskytovatele služeb. Manažeři odpovídají za evropský rozměr organizace včetně koordinace a provádění činností EURES, uskutečňování cílů, zveřejňování informací a zastupování jednoho člena v pracovní skupině EURES. Poradci po úvodním proškolení poskytují profesní poradenství ve věci nabídek volných pracovních míst a žádostí o zaměstnání a integrují služby EURES do svých organizací;
  • budou provádět hodnocení veškeré činnosti EURES co do kvantity, kvality a dopadu a informovat o tom Koordinační úřad EURES.

Členové a partneři společně rozvíjejí partnerství přeshraničních regionů. Tato partnerství, kde se provádějí stejné činnosti a sledují stejné cíle, jsou řízena na základě rámcové dohody uzavírané minimálně na tři roky, která signatáře zavazuje k poskytování služeb EURES ostatním členům. Rozhodnutí přijímá řídicí výbor složený ze zástupců členů partnerství.

Správní koordinaci zajišťuje Evropský koordinační úřad (nebo „Koordinační úřad EURES“), řízený Evropskou komisí. Tento úřad také odpovídá za provádění analýzy mobility v Evropě, formulování celkového přístupu a za sledování a hodnocení činnosti EURES.

Pokud jde o strategické plánování, Komise konzultuje strategickou skupinu na vysoké úrovni, která je složena z řídících pracovníků členů sítě EURES a jíž předsedá zástupce Komise.

Odkaz

Akt

Vstup v platnost

Lhůta pro provedení v členských státech

Úřední věstník

Rozhodnutí (EHS) č. 8/2003

10. 1. 2003

-

Úř. věst. L 5 ze dne 10. 1. 2003

Poslední aktualizace: 23.05.2011

Top