Help Print this page 
Title and reference
K obecným zásadám flexikurity

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

K obecným zásadám flexikurity

Cílem strategií flexikurity je snížit míru nezaměstnanosti a zlepšit kvalitu pracovních míst v Evropské unii (EU). Tyto strategie jsou založeny na sociálních politikách, které souvisejí s flexibilitou a jistotou pracovního místa. Komise hodlá rozšířit a zlepšit provádění těchto politik.

AKT

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů ze dne 27. června 2007 s názvem „K obecným zásadám flexikurity: větší počet a vyšší kvalita pracovních míst prostřednictvím flexibility a jistoty“ (KOM(2007) 359 v konečném znění)

PŘEHLED

Komise představuje řadu pokynů, které jsou rámcem strategií flexikurity členských států.

Zásady flexikurity totiž přispívají k modernizaci evropských sociálních modelů.

Koncept flexikurity

Aby byly strategie modernizace trhu práce účinné, musí zohledňovat potřeby pracovníků i zaměstnavatelů. Proto je koncept flexikurity globálním přístupem, který upřednostňuje:

 • flexibilitu pracovníků, kteří musí být schopni přizpůsobovat se vývoji na trhu práce a úspěšně zvládat přechod do nového zaměstnání. Také musí podporovat flexibilitu podniků a organizací práce, aby odpovídaly potřebám zaměstnavatelů a usnadňovaly sladění práce a rodinného života;
 • jistotu pro pracovníky, aby měli příležitosti k profesnímu postupu, mohli rozvíjet své schopnosti a měli zajištěnou podporu ze systémů sociálního zabezpečení v obdobích nečinnosti v zaměstnání.

Cílem strategií flexikurity je snížit míru nezaměstnanosti a chudoby v Evropské unii (EU). Tyto strategie zejména přispívají k snadnějšímu začlenění nejvíce znevýhodněných skupin do trhu práce (mladých lidí, žen, starších zaměstnanců či dlouhodobě nezaměstnaných).

Strategie flexikurity

Vnitrostátní strategie musí být prováděny podle čtyř zásad, které spolu navzájem úzce souvisejí:

 • flexibilní a spolehlivá smluvní ujednání prostřednictvím moderních pracovních zákonů, kolektivních dohod a moderních zásad organizace práce;
 • provádění strategií celoživotního učení, které zajistí neustálou přizpůsobivost a zaměstnatelnost pracovníků, zejména těch nejohroženějších na trhu práce;
 • účinné aktivní politiky v oblasti trhu práce, které zaměstnancům pomohou vrátit se do práce po období nečinnosti;
 • modernizace systémů sociálního zabezpečení poskytujících přiměřený příjem, podporujících zaměstnanost a usnadňujících mobilitu na trhu práce.

Na uskutečňování strategií flexikurity se musí aktivně podílet sociální partneři, aby bylo zajištěno řádné provádění těchto zásad.

Společné zásady na úrovni Společenství

Členské státy přizpůsobují své strategie flexikurity specifické situaci na svém trhu práce. Komise jim ovšem doporučuje dodržovat soubor zásad:

 • prohlubovat provádění Lisabonské strategie pro zlepšení zaměstnanosti a sociální soudržnosti v EU;
 • hledat rovnováhu mezi právy a povinnostmi pro zaměstnavatele, pracovníky, žadatele o práci a veřejné orgány;
 • přizpůsobit princip flexikurity konkrétní situaci v každém členském státě;
 • podporovat a chránit pracovníky v období přechodu do jiného zaměstnání nebo v období nečinnosti, aby se začlenili do trhu práce a získali stabilní smluvní ujednání;
 • rozvíjet interní flexikuritu uvnitř podniků a externí flexikuritu mezi podniky, aby se podpořil profesní postup zaměstnanců;
 • podporovat rovnost žen a mužů a rovné příležitosti pro všechny;
 • podporovat spolupráci mezi sociálními partnery, veřejnými orgány a ostatními zúčastněnými stranami;
 • spravedlivě rozdělovat rozpočtové náklady a přínosy politik flexikurity, zejména mezi podniky, jednotlivce a veřejné rozpočty, se zvláštním přihlédnutím ke specifické situaci malých a středních podniků.

Finanční prostředky z EU mohou významným způsobem přispět k financování strategií flexikurity. Strukturální fondy totiž podporují zejména vzdělávání při práci, celoživotní učení a podnikavost.

Poslední aktualizace: 29.08.2011

Top