Help Print this page 
Title and reference
Nové podpůrné pravomoci EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Nové podpůrné pravomoci EU

ÚVOD

Lisabonská smlouva vytváří čtyři nové oblasti působnosti, do kterých může Evropská unie (EU) zasahovat: civilní ochrana, správní spolupráce, cestovní ruch a sport.

Nové pravomoci EU v těchto oblastech jsou pravomocemi podpůrnými. V případech, kdy EU může pouze podpořit činnost členských států, aniž by mohla harmonizovat vnitrostátní právo, nezískává EU dodatečné zákonodárné pravomoci.

EU ostatně do těchto oblastí již dříve zasahovala prostřednictvím víceoborové politiky. Lisabonská smlouva vytváří zvláštní právní základy pro tyto čtyři oblasti, čímž objasňuje cíle a činnost EU.

CIVILNÍ OCHRANA

Lisabonská smlouva se snaží zlepšit schopnost EU čelit přírodním a člověkem způsobeným pohromám. Článek 196 Smlouvy o fungování EU umožňuje EU přijímat následující opatření:

  • předcházení rizikům;
  • příprava osob zapojených do civilní ochrany;
  • intervence v případě přírodních a člověkem způsobených pohrom;
  • operativní spolupráce v rámci vnitrostátních ochranných složek;
  • soulad činností na mezinárodní úrovni.

Opatření civilní ochrany je potřeba spojit s doložkou solidarity článku 222 Smlouvy o fungování EU. Tato doložka totiž umožňuje EU pomoci členskému státu, který by se stal obětí teroristického útoku, přírodní pohromy nebo pohromy způsobené člověkem.

SPRÁVNÍ SPOLUPRÁCE

Pravomocí EU se stává správní spolupráce mezi členskými státy (článek 197 Smlouvy o fungování EU). Cílem je zajistit účinné provádění práva Unie. Toho se dosáhne zejména zlepšením efektivnosti státní správy jednotlivých členských států. EU tak může přijímat nová opatření, která usnadní výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy, jakož i zavedení vzdělávacích programů.

Smlouva o fungování EU nicméně v rámci vykonávání této nové pravomoci přináší dvě omezení:

  • členský stát nesmí být v žádném případě nucen uchýlit se k podpůrné pravomoci Unie;
  • Unie nesmí přijímat opatření, která by spočívala v harmonizaci právních předpisů členských států.

CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch již byl součástí řady evropských politik, například regionální politiky a politiky zaměstnanosti. Lisabonská smlouva vytváří zvláštní právní základ, který EU umožní do této oblasti zasahovat (článek 195 Smlouvy o fungování EU).

Činnost EU tak může sledovat dva cíle:

  • vytváření příznivého prostředí pro rozvoj podniků v odvětví cestovního ruchu;
  • zlepšení spolupráce mezi členskými státy, zejména prostřednictvím výměny osvědčených postupů.

SPORT

Lisabonská smlouva svěřuje EU pravomoci v oblasti sportu. Nevytváří sice zvláštní článek, nicméně do oddílu, který je věnován všeobecnému i odbornému vzdělávání a mládeži, začleňuje právní základ týkající se sportu.

Článek 165 Smlouvy o fungování EU tedy uvádí, že cílem EU je podporovat evropská hlediska sportu. Přesněji řečeno EU bude moci například podpořit členské státy v ochraně fyzické a mravní integrity sportovců nebo v boji proti dopování.

EU bude rovněž moci v oblasti sportu rozvíjet spolupráci s příslušnými mezinárodními organizacemi.

Poslední aktualizace: 15.06.2010

Top