Help Print this page 
Title and reference
Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou a řádného legislativního postupu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Text

Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou a řádného legislativního postupu

ÚVOD

Lisabonská smlouva se snaží modernizovat a zlepšovat postup rozhodování v Evropské unii (EU). V Unii rozšířené na 27 členských států se totiž jednomyslnosti dosahuje stále obtížněji a riziko zablokování jednání je stále větší. Lisabonská smlouva proto rozšiřuje hlasování kvalifikovanou většinou na velký počet nových oblastí politik. Cílem je přispět k evropské integraci usnadněním rozhodování na úrovni jednotlivých institucí.

Lisabonská smlouva rozšiřuje hlasování kvalifikovanou většinou na různá ustanovení Smlouvy o EU (SEU) a Smlouvy o fungování EU (SFEU):

 • přímo – upřesňováním případů, kdy Evropská rada nebo Rada rozhodují kvalifikovanou většinou;
 • nepřímo, a sice rozšířením řádného legislativního postupu na nové oblasti.

Se stejným cílem zlepšit rozhodovací postup přistupuje Lisabonská smlouva také ke změnám v samotné definici kvalifikované většiny.

INSTITUCIONÁLNÍ USTANOVENÍ

Po institucionální reformě Lisabonské smlouvy Evropská rada do budoucna rozhoduje kvalifikovanou většinou o:

Rada také napříště přijímá kvalifikovanou většinou rozhodnutí týkající se:

 • změny statutu Soudního dvora EU a zřízení specializovaných soudů (článek 257 a 281 SFEU);
 • schválení dohody o vystoupení uzavřené mezi členským státem a EU (článek 50 SEU);
 • definice pravidel a postupů vztahujících se k prováděcím pravomocím Komise (článek 291 SFEU).

PROSTOR SVOBODY, BEZPEČNOSTI A PRÁVA

Lisabonská smlouva významně posiluje prostor svobody, bezpečnosti a práva EU. Opatření v této oblasti byla Radou přijata jednomyslně. Do budoucna se u mnohých z nich bude používat řádný legislativní postup. Cílem je demokratizovat a posílit legitimitu jednání EU v této oblasti prostřednictvím zásahů Evropského parlamentu a rozšířením hlasování kvalifikovanou většinou. Napříště se řádný legislativní postup použije na opatření vztahující se k:

 • politikám týkajícím se kontrol na hranicích a přistěhovalectví (článek 77, 78 a 79 SFEU);
 • justiční spolupráci v občanských věcech (článek 81 SFEU);
 • policejní spolupráci (článek 87 a 88 SFEU);
 • justiční spolupráci v trestních věcech (článek 82, 83, 84 a 85 SFEU); hlasování kvalifikovanou většinou mohlo být rozšířeno na články 82 a 83 díky dvěma ustanovením, kterým se říká mechanismus záchranné brzdy : pokud se členský stát domnívá, že jsou ohroženy základní aspekty jeho soudního systému, může se odvolat k Evropské radě. V takovém případě se legislativní postup pozastaví do té doby, než Evropská rada požádá Komisi o nové projednání, nebo než se rozhodne pokračovat v postupu s ohledem na tyto připomínky.

SPOLEČNÁ ZAHRANIČNÍ A BEZPEČNOSTNÍ POLITIKA (SZBP)

Jednomyslné hlasování zůstává hlavním principem při rozhodování v oblasti SZBP. Článek 31 SEU však předpokládá čtyři výjimky z tohoto pravidla: Rada přijímá kvalifikovanou většinou:

 • rozhodnutí, která vymezují akci nebo postoj Unie na základě rozhodnutí Evropské rady;
 • rozhodnutí, která vymezují akci nebo postoj Unie na návrh vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku;
 • rozhodnutí k provedení rozhodnutí, která vymezují akci nebo postoj Unie v oblasti SZBP;
 • jmenování zvláštního zástupce na návrh vysokého představitele Unie.

Navíc se zavádí zvláštní překlenovací ustanovení, které umožňuje Radě přijímat kvalifikovanou většinou další typy rozhodnutí. Evropská rada musí předem jednomyslně přijmout rozhodnutí, které umožní rozšířit pole působnosti kvalifikované většiny.

Mimoto Lisabonská smlouva vytváří dva nové nástroje, jejichž podmínky stanovuje Rada kvalifikovanou většinou:

 • fond pro zahájení operace SZBP (článek 41 SEU);
 • Evropskou obrannou agenturu (článek 45 SEU).

Také může být organizována stálá strukturovaná spolupráce mezi členskými státy, jejichž vojenské schopnosti splňují vyšší kritéria. Potom Rada kvalifikovanou většinou přijímá rozhodnutí stanovující podmínky takové spolupráce (článek 46 SEU).

DALŠÍ OBLASTI POLITIK

Rozšíření hlasování kvalifikovanou většinou se dotýká většiny evropských politik. Napříště se řádný legislativní postup použije na následující oblasti:

 • volný pohyb pracovníků (článek 48 SFEU); pro rozšíření kvalifikované většiny na tuto oblast se zavádí mechanismus „záchranné brzdy“. Princip je stejný jako pro dvě překlenovací ustanovení „záchranné brzdy“ v prostoru svobody, bezpečnosti a práva: legislativní postup se může pozastavit, pokud členský stát usoudí, že by byl ohrožen jeho systém sociálního zabezpečení;
 • doprava (článek 91 SFEU);
 • sbližování právních předpisů (článek 118 SFEU);
 • měnová politika (články 129 a 133 SFEU);
 • všeobecné a odborné vzdělávání, mládež a sport (článek 165 SFEU);
 • kultura (článek 167 SFEU);
 • výzkum (články 182 a 189 SFEU);
 • energetika (článek 194 SFEU);
 • cestovní ruch (článek 195 SFEU);
 • civilní ochrana (článek 196 SFEU);
 • správní spolupráce (článek 197 SFEU);
 • společná obchodní politika (článek 207 SFEU);
 • finanční spolupráce se třetími zeměmi (články SFEU);
 • humanitární pomoc (článek 214 SFEU).

Poslední aktualizace: 19.02.2010

Top