Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poradní orgány EU

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Languages and formats available
Multilingual display
Text

Poradní orgány EU

 

PŘEHLED

KLÍČOVÉ BODY

EU má sedm orgánů odpovědných za různé oblasti vytváření právních předpisů a politik.

Kromě toho má dva poradní orgány, které zastupují různé části společnosti EU a vydávají stanoviska k politikám a právním předpisům, jež ovšem nejsou právně závazná.

Úloha

EHSV má tři hlavní povinnosti:

 • poskytovat poradenství Evropskému parlamentu, Radě EU a Evropské komisi,
 • podporovat rozvoj EU, která je více v kontaktu s názory svých občanů, tím, že propůjčuje hlas organizacím zaměstnanců a zaměstnavatelů a jiným zainteresovaným skupinám v politických diskusích,
 • zajišťovat pokračující dialog mezi EU a organizacemi občanské společnosti a podporovat jejich úlohu a úlohu širší účasti na demokracii.

Složení

 • EHSV má 350 členů. O rozdělení křesel pro každou zemi EU rozhoduje Rada.
 • Jeho členové zastupují organizace zaměstnanců a zaměstnavatelů a zainteresované skupiny občanské společnosti, zejména v socioekonomické, občanské, odborné a kulturní oblasti.
 • Členy nominují jejich vnitrostátní vlády a jmenuje Rada na pětileté obnovitelné období.

Akce

 • EHSV má devět plenárních zasedání ročně.
 • Různá témata s ním konzultuje Evropský parlament, Rada nebo Komise.
 • Výbor může předkládat stanoviska z vlastního podnětu.

Úloha

VR propůjčuje regionům a městům formální slovo v rozhodovacím procesu EU a odráží postoje a potřeby regionálních a místních veřejných správ ve stanoviscích, která předkládá orgánům EU.

Složení

 • VR má 350 členů. O rozdělení křesel pro každou zemi EU rozhoduje Rada.
 • Jeho členové jsou volenými zástupci místních a regionálních orgánů.
 • Členy nominují jejich vnitrostátní vlády a jmenuje Rada na pětileté obnovitelné období.

Akce

VR má šest plenárních zasedání ročně.

VR je povinně konzultován Komisí, Radou a Evropským parlamentem ohledně legislativních návrhů, které se dotýkají politických oblastí, jako jsou:

 • zdraví,
 • vzdělávání,
 • zaměstnanost,
 • sociální politika,
 • doprava,
 • energetika.

VR může být konzultován Evropským parlamentem, Radou nebo Komisí i v otázkách nespadajících do těchto oblastí. Také může předkládat stanoviska z vlastního podnětu.

Jakmile VR obdrží návrh právního předpisu, vydá stanovisko, které zašle příslušným orgánům.

Výbor regionů má právo zahájit řízení u Soudního dvora EU ve dvou případech:

Poslední aktualizace 20.01.2016

Top